Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

7 / 1999

Synod Kościoła Ewangelicko Augsburskiego podjął wiosną uchwałę o przyznaniu Naczelnemu Kapelanowi Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – którym po przejściu na emeryturę ks. Jana Hausego został ks. płk Ryszard Borski – godności biskupa polowego. 27 czerwca w warszawskim kościele Św. Trójcy odbyło się uroczyste wprowadzenie go w urząd biskupa wojskowego, połączone – według terminologii stosowanej w bratnim Kościele ewangelickim – z konsekracją. Dokonał jej w asyście ks. bp. Mieczysława Cieślara i ks. bp. Ryszarda Bogusza biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Jan Szarek.

Mimo że uroczystość odbywała się w niedzielne popołudnie, na nabożeństwo przybyło wielu wiernych obu stołecznych parafii luterańskich. Ponadto wzięli w nim udział liczni goście: minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz, szef Sztabu Generalnego WP gen. Henryk Szumski, przedstawiciele Prezydenta RP, generałowie i oficerowie oraz zwierzchnicy Ordynariatów Polowych: biskup polowy gen. Leszek Sławoj Głódź (rzymskokat.) i biskup polowy gen. Miron (prawosł.). Obecni byli także zwierzchnicy niektórych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego i Polskokatolickiego), luterańscy biskupi diecezjalni, kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i duchowni – koledzy nowego biskupa. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele Ewangelickich Duszpasterstw Wojskowych z Danii i Niemiec.

Podczas aktu wprowadzenia w urząd ks. bp Ryszard Borski złożył stosowne ślubowanie, przewidziane agendą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a kapelani złożyli przyrzeczenie zobowiązujące ich do harmonijnej współpracy ze zwierzchnikiem. Aktu konsekracji dokonał ks. bp Jan Szarek przez nałożenie rąk, odpowiednie votum i modlitwę. Podobnie uczynili obaj asystenci, po czym kolejno, wypowiadając stosowne vota i nakładając ręce, podchodzili doń biskupi diecezjalni, zwierzchnicy bratnich Kościołów i reprezentanci zagranicznych duszpasterstw wojskowych.

Po kazaniu, w którym ks. bp Ryszard Borski skoncentrował się na powołaniu duchownego i biskupa oraz specyfice duszpasterskiej służby kapelana wojskowego, nastąpiły życzenia i przemówienia okolicznościowe. W końcowej części tego szczególnie uroczystego nabożeństwa sprawowany był sakrament Wieczerzy Pańskiej. Potem zaś odbyła się świecka część uroczystości, czyli spotkanie w kasynie oficerskim.

Ks. bp Ryszard Borski (39 lat) urodził się w Bielsku Białej. Studiował na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a po odbyciu służby wojskowej rozpoczął w 1982 r. studia na wydziale teologii ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Podczas studiów pracował jako duszpasterz akademicki, w 1986 r. został asystentem w Katedrze Teologii Systematycznej ChAT. W latach 1987-1988 przebywał na stypendium naukowym w Bonn.

3 lipca 1988 r. został ordynowany i jako wikariusz diecezjalny skierowany do pracy duszpasterskiej w niemieckojęzycznych zborach luterańskich na Dolnym Śląsku. Poświęcając się działalności duszpasterskiej, zrezygnował z pracy na ChAT. W 1984 r. został proboszczem parafii we Wrocławiu, a po reaktywowaniu w 1995 r. Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – kapelanem okręgowym Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od marca br. pełni funkcję naczelnego kapelana EDW. Jest ponadto radcą Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i sekretarzem Rady Synodalnej oraz członkiem ewangelickiego zakonu diakonijnego joanninów szpitala w Jerozolimie. Jest żonaty, ma trzy córki.

W. E.