Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

4-5 / 1999

„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” (I Sam. 3:10b)

FRAGMENTY

...Słowa „Mów, Panie” przypominają nam o tym, że Bóg i dziś do nas w najróżniejszy sposób przemawia. Bóg jest żywym i działającym Bogiem, który zwraca się do nas przede wszystkim przez Słowo zawarte w Biblii. Wspaniałe to chwile, gdy poznajemy i odczuwamy, że przez swoje odwieczne Słowo Bóg do nas bezpośrednio przemawia, otwiera nam oczy na prawdę, poucza, pociesza, ostrzega, prowadzi do zbawienia. Do takiego odczytywania i przeżywania Słowa Bożego uzdalnia nas Duch Święty.

Odpowiedź Samuela: „sługa Twój słucha” wskazuje dalej na potrzebę gotowości słuchania, ale i pójścia za głosem płynącym ze Słowa od Boga. Mamy się w nie wsłuchiwać nie tylko wtedy, gdy ktoś je zwiastuje, lecz i wtedy, gdy w zaciszu domowym sami czytamy Pismo Święte. Bóg do nas mówi i odkrywa przed nami swoje Słowo.

A my – czy umiemy słuchać? Czy na nie reagujemy? Czy dostatecznie wierzymy Słowu Boga? Czy nie bywa tak, że ono jest dla nas niewygodne? Czy nie zamykamy naszych uszu, bo wydaje nam się, że jesteśmy dość zapobiegliwi, dość mądrzy, dość samodzielni lub po prostu chcemy iść naszą własną drogą? Albo może uważamy, że ważniejsze niż słuchanie jest działanie, aktywność, czyn? Bóg nie tylko mówi do nas, ale również chce, abyśmy Go usłyszeli. Umożliwia nam to przez działanie Ducha Świętego. A wtedy poznajemy, że On nas prowadzi do tego, abyśmy byli „wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (Jak. 1:22).