Drukuj

1-2 / 1999

W dniach 19 września – 4 października ub.r. w ramach partnerskiej współpracy z parafią ewangelicko-reformowaną w Bremie-Blumenthal przebywała na jej zaproszenie trzyosobowa delegacja parafii warszawskiej w składzie: prezes Kolegium Alina Burmajster, ks. proboszcz Lech Tranda i członek zboru Paweł Kuciński.

Pobyt był podzielony na dwie jednotygodniowe części. Przez pierwszy tydzień gościła nas parafia ewangelicko-reformowana w Bremie-Blumenthal, której przewodzi ujmujący i bezpośredni pastor Harm Ridder. Cały ten czas był wypełniony w bardzo interesujący sposób przez członków zboru. Zorganizowano nam wiele ciekawych wycieczek: do rezerwatu przyrody „Natureum” u ujścia Łaby w Balje, podróż statkiem z małego portu Fedderwardesiel do przystani kontenerowej portu Bremerhaven oraz wyprawę do malowniczej miejscowości Worpswede, centrum działalności wielu artystów, gdzie tworzył m.in. wielki niemiecki poeta Reiner Maria Rilke. W sobotę 26 września odbyliśmy autokarową podróż po miejscach pamięci związanych z okresem terroru nazistowskiego w Niemczech. W jej trakcie obejrzeliśmy m.in. pomnik wzniesiony na miejscu wysadzonej przez hitlerowców synagogi, a także potężny bunkier w miejscowości Farge, gdzie produkowano łodzie podwodne (U-Booty), przy budowie którego w straszliwych warunkach pracowały dziesiątki tysięcy robotników przymusowych z kilkunastu krajów. Zwiedzaliśmy także potężną, ale od kilku lat nieczynną stocznię Vulkan, gdzie obecnie produkuje się łodzie żaglowe i rekonstruuje stare łodzie z okresu średniowiecza. Zwiedziliśmy oczywiście także zabytkową część hanzeatyckiego miasta Bremy z katedrą św. Piotra, kościołem NMP z oryginalnymi, symbolicznymi witrażami, uroczą uliczką Schnoor, pięknym rynkiem z zabytkowymi kamienicami i ratuszem. Zatrzymaliśmy się też przed słynną rzeźbą Bremeńscy muzykanci – symbolem miasta nad Wezerą, przedstawiającą stojące jedno na drugim cztery zwierzęta: osła, psa, kota i koguta – postaci z bremeńskiej legendy.

Parafianie zaprosili nas także na występ zespołu ludowego ze Szkocji. 25 września odbył się wieczór zborowy, podczas którego nasi gospodarze mogli zapoznać się z życiem i działalnością zboru warszawskiego.

Nasza delegacja złożyła wizytę w Bibliotece im. Jana Łaskiego w Emden, gdzie prowadzone są badania nad jego spuścizną, a obecnie trwają przygotowania do obchodów 500. rocznicy urodzin tego wielkiego polskiego reformatora i humanisty, który przez kilka lat był superintendentem Kościoła wschodniofryzyjskiego w Emden.

W niedzielę 27 września ks. Lech Tranda wygłosił kazanie podczas nabożeństwa w parafii bremeńskiej. Na zakończenie pierwszego tygodnia naszego pobytu odbyła się uroczysta kolacja, podczas której pastor Ridder w ciepłych słowach przedstawił nam osoby zatrudnione w parafii i współpracujące z nią oraz pracę całego zboru.

W drugim tygodniu pobytu uczestniczyliśmy w ekumenicznym spotkaniu pod nazwą Małe Światowe Zgromadzenie Ekumeniczne, zorganizowanym w ramach tzw. Inicjatywy Bremeńskiej, a będące przygotowaniem do grudniowego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Harare, stolicy Zimbabwe. Hasło Inicjatywy Bremeńskiej brzmiało „Oblicza nadziei” i dotyczyło poszukiwania nadziei w tak bardzo zagrożonym świecie współczesnym.

W ekumenicznym spotkaniu brały udział delegacje 22 krajów, utrzymujące z różnymi parafiami Bremy partnerską współpracę. Reprezentowane były m.in. Salwador, Ghana, Węgry, rosyjska Laponia, Kazachstan, Peru i Brazylia. W ramach Małego Światowego Zgromadzenia Ekumenicznego odbywały się spotkania poświęcone palącym problemom społecznym wielu krajów świata. Każda delegacja była prezentowana przez przedstawiciela partnerskiej parafii niemieckiej i przekazywała drobny, symboliczny podarek. Naszym podarkiem były świecznik w kształcie czerwonego serduszka, który wszystkim bardzo się podobał.

Podczas Zgromadzenia omawiano trzy grupy tematów: sprawiedliwość – nędza – bezrobocie, pokój dla miasta i walka z przemocą oraz ochrona dzieła stworzenia. W ramach tego ostatniego zapoznano nas np. z komunikacyjnymi rozwiązaniami w Bremie, mającymi na celu ochronę środowiska. Podczas Zgromadzenia Ekumenicznego odbywało się także, rzecz jasna, wiele spotkań modlitewnych i nabożeństw w różnych kościołach miasta: w katedrze św. Piotra, w kościołach św. Szczepana i św. Pawła oraz w rzymskokatolickim kościele św. Jana. Podczas jednego z wieczornych spotkań koncertował chór „Kekeli” z Kościoła prezbiteriańskiego z Ghany. W wielu nabożeństwach aktywnie uczestniczył ks. Lech Tranda, dzieląc się ze zgromadzonymi Słowem Bożym i modlitwą.

29 września wszyscy goście Małego Zgromadzenia Ekumenicznego zostali mile przyjęci w ratuszu przez burmistrza Bremy Henninga Scherfa (z partii SPD), który opowiedział o problemach swego miasta. Od naszej delegacji otrzymał również symboliczny świecznik.

4 października odbyło się w katedrze uroczyste nabożeństwo zamykające Zgromadzenie, w którym uczestniczyło wielu bremeńczyków. Podniosłą uroczystość uświetnił występ orientalnego chóru prezbiteriańskiego z Ghany.

Na zakończenie chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie pastorostwu Hannie i Harmowi Ridderom za zorganizowanie nam wspaniałego pobytu i pełną życzliwości atmosferę, jaka nam wszędzie towarzyszyła, oraz wszystkim członkom parafii, gdyż ich wysiłkowi i sercu zawdzięczamy przeżycie wielu miłych i wzruszających chwil. W imieniu pani Aliny Burmajster i swoim chciałbym też podziękować naszej gospodyni, pani Indze Oetken, z której serdecznej gościnności i troskliwości korzystaliśmy przez całe dwa tygodnie pobytu w Bremie-Blumenthal.

Paweł Kuciński