Drukuj

11 / 1995

Za naszym pośrednictwem redakcja katolickiego miesięcznika „Słowo wśród nas”, poświęconego pogłębianiu życia duchowego, zaprasza Czytelników „Jednoty” do udziału w redakcyjnej ankiecie pt.

 

Tak wielu ludzi nosi w sobie ranę duchowego i uczuciowego sieroctwa, gdyż ich ojcowie nie zrealizowali danego im przez Boga powołania. Tak wielu nie potrafi sprostać swemu powołaniu do ojcostwa, odchodzi lub pełni swoją funkcję w sposób nieodpowiedni. Wyjście z kryzysu spowodowanego zagubieniem roli ojca w rodzinach możliwe jest tylko w Bogu, który, jak mówi prorok, „skłania serce ojców ku synom” (Mai. 3:24). W Jego planach ojcostwo jest wspaniałym darem. Wierzymy, że właśnie w taki sposób przeżywa je wielu z Was.

Prosimy, napiszcie do nas o tym, jak Bóg pozwolił Wam odkryć ojcostwo jako dar. W naszej ankiecie mogą brać udział nie tylko ci, którzy są ojcami, ale także ci, którzy czują się obdarowani przez więź ze swym ojcem naturalnym, duchowym czy też przez odkrycie Boga jako Ojca (Abba). Może właśnie Ty napiszesz, co ten dar wniósł w Twoje życie? Jaka była rola Twojego ojca w budzeniu wiary i zrozumieniu, kim jest Bóg? A jeśli sam jesteś ojcem, to jak otworzyłeś się na to powołanie? Jak dojrzewałeś do podjęcia swej misji? Co Ci pomogło, a co było największą przeszkodą? Czego nauczyłeś się na własnych błędach? Jak radzisz sobie z przekazywaniem wiary własnym dzieciom?

Nie chodzi nam o pouczenia, jak powinien postępować idealny ojciec. Czekamy na szczere, proste świadectwa życia. Pamiętaj, że dzieląc się swoim doświadczeniem, możesz pomóc tym z nas, którzy przeżywają podobne trudności.

Wśród osób, które do końca 1995 roku odpowiedzą na naszą ankietę (2 do 5 stron maszynopisu), rozlosujemy nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo Księży Marianów, oraz nagrodę główną, którą jest pielgrzymka do Ziemi Świętej, ufundowana przez Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowe z Warszawy. Nasz adres:

Redakcja miesięcznika „Słowo wśród nas” ul. św. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa