Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

9 / 1995

Ewangelicko-augsburska parafia Św. Trójcy w Warszawie wystąpiła z inicjatywą upamiętnienia ewangelików obu wyznań, którzy brali czynny udział w ostatniej wojnie (nasi bracia luteranie przygotowują już od wielu miesięcy materiały do książki o ewangelikach warszawskich). Projekt ten został przedyskutowany w Kolegium Kościelnym zboru warszawskiego i zyskał aprobatę prezesa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Zdecydowano przy tym, że zbieranie materiałów będzie prowadzone w całym Kościele oraz że należy udokumentować również tych współwyznawców, którzy stali się biernymi ofiarami rozmaitych działań represyjnych obu okupantów.

Stosowne ankiety wraz z objaśnieniami otrzymali już wszyscy parafianie warszawscy oraz Kolegia Kościelne pozostałych zborów. Wypełniającym nie stawiamy ograniczeń co do kryteriów kwalifikacji ich działań wojennych oraz doznanych represji, prosimy tylko o ich udokumentowanie w ramach posiadanych możliwości. Wszystkie ankiety wraz z załącznikami będą przechowywane w konsystorskiej Komisji Dokumentacji, Informacji i Wydawnictw, w najbliższych zaś miesiącach tęczęścznich, która dotyczy czynnego udziału we wszelkiego rodzaju działaniach skierowanych przeciwko obu agresorom, włączymy do materiałów, które posłużą opracowaniu książki o warszawskich ewangelikach - uczestnikach II wojny światowej.

Znaczna część naszych Sióstr i Braci, których to przedsięwzięcie dotyczy, jeśli nawet tę wojnę przeżyła, to odeszła już na wieczną wartę w minionym 50-leciu. Mamy nadzieję, że pozostali, razem z potomkami i innymi krewnymi oraz przyjaciółmi, pomogą nam utrwalić fakty dotyczące minionych czasów.

Specjalnie zależy nam na odnotowaniu choćby przybliżonych danych o tych spośród naszych współbraci, którzy zginęli z powodu swego żydowskiego pochodzenia, oraz danych członków Jednoty Wileńskiej. Interesują nas wszyscy ewangelicy reformowani zamieszkali na terenach Polski w jej granicach z 1939 roku.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek wiadomości na interesujący nas temat, o okazanie serdecznego zainteresowania prowadzoną pracą dokumentacyjną. Blankiety ankiet można otrzymać w parafiach ewangelicko-reformowanych oraz w Komisji Dokumentacji, która mieści się w zakrystii stołecznego kościoła przy al. Solidarności 74. Komisja koordynuje prace nad ankietami oraz udziela szczegółowych informacji w poniedziałki i środy w godzinach 10-14, tel. (0-22) 31-34-08.

Przewodnicząca Komisji
Aleksandra Sękowska