Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

5 / 1994

W SPRAWIE MUZEUM PROTESTANTYZMU

Ponad rok temu, w numerze 3/93 „Jednoty", ukazał się list p. Pawła Fijałkowskiego pt. „O potrzebie muzeum protestantyzmu". Zamiarem autora listu było zapoczątkowanie dyskusji prasowej, która miałaby przybliżyć perspektywę powstania Muzeum Protestantyzmu. Do tej pory nie zauważyłem w prasie odniesień do tego wystąpienia. Pragnę więc podzielić się swymi przemyśleniami.

Przyznaję słuszność p. Fijałkowskiemu, iż potrzebna jest w Polsce placówka, która „zajmowałaby się problematyką polskiego protestantyzmu lub szerzej – protestantyzmu na ziemiach polskich, w różnych jego odcieniach konfesyjnych". Uważam, że każdy Kościół powinien w swoim, dobrze pojętym, interesie prowadzić placówki muzealne. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na finanse, należy połączyć wysiłki i zbudować strukturę międzykonfesyjną.

Powołaniem Muzeum Protestantyzmu powinny zająć się władze zwierzchnie Kościołów protestanckich w Polsce, stowarzyszenia wyznaniowe oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna, która z założenia jest placówką międzykonfesyjną. W rozważaniach nad lokalizacją Muzeum Protestantyzmu został m.in. wymieniony obszar środkowej Polski, położony w dorzeczu Bzury.

Po upadku inicjatywy powołania muzeum w kościele ewangelickim w Łowiczu Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie zastanawiała się nad przeznaczeniem jednego z dwu pięter (pawlaczy) kościoła ewangelickiego w Ozorkowie na wystawy muzealne. Przez minione siedem lat prowadzono w neoklasycystycznym kościele (poświęconym 9 X 1848) prace remontowe. Wymieniono drewniane belki nośne pod kopułą o średnicy 8,20 m. Wymieniono połowę drewnianego poszycia kopuły, pokryto ją tynkiem, tak jak cały sufit kościoła. Przeprowadzono prace stolarskie i malarskie. W dniu 28 maja 1994 r. w czasie uroczystego nabożeństwa z udziałem biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Jana Szarka, kościół zostanie oddany do użytku wiernym.

Parafia, poszukując możliwości właściwego wykorzystania i utrzymania obszernego budynku kościelnego, gotowa jest udostępnić część pomieszczeń na Muzeum Protestantyzmu.

Z poważaniem KS. MARCIN UNDAS
Zgierz