Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

2 / 1994

Redakcja „Jednoty" oraz redakcje „Pielgrzyma Polskiego" i „Słowa i Myśli" zostały zaproszone na dzień 13 grudnia 1993 r. przez redakcję „Zwiastuna" na spotkanie w Ośrodku Wydawniczym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego „Augustana" w Bielsku-Białej. Zaproszenie nastąpiło w wyniku wcześniejszych ustaleń dwóch Konsystorzy: ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-augsburskiego w sprawie ściślejszej współpracy ewangelickich Kościołów w Polsce.

Gospodarzy spotkania reprezentowali: dyrektor „Augustany" pani Ewa Sum, naczelny redaktor „Zwiastuna" ks. Jerzy Below, red. Henryk Dominik oraz ks. prof. Manfred Uglorz. Przedstawicielem „Pielgrzyma" był jego redaktor naczelny, ks. Adam Kleszczyński, „Słowa i Myśli" – redaktorzy Zofia i Andrzej Wojciechowscy. „Jednota" wystąpiła w pełnym składzie: Monika Kwiecień, Krystyna Lindenberg, Barbara Stahlowa (redaktor naczelny) oraz ks. Bogdan Tranda.

Tematem spotkania była informacja o pracy i problemach poszczególnych redakcji oraz zakres ich ewentualnej współpracy. Ustalono, że istnieje potrzeba sprawniejszej wymiany informacji o życiu i działalności trzech bratnich Kościołów. W przyszłości mogłoby to zaowocować utworzeniem jakiegoś centrum informacyjnego, a w chwili obecnej – szybkim przekazywaniem wiadomości z redakcji do redakcji. Pożądana byłaby również, w pewnym zakresie, wymiana autorska.

Zespół „Zwiastuna" poinformował o organizowanych szkoleniach początkujących dziennikarzy oraz o kursach dla korespondentów diecezjalnych i parafialnych. Zadeklarował przy tym gotowość przyjęcia na te kursy kandydatów z bratnich Kościołów.

Zainteresowanie obecnych wzbudziła inicjatywa Synodu naszego Kościoła, by tematem tegorocznych obrad uczynić wizję Kościoła XXI wieku. Stwierdzono, że temat ten mógłby stać się przedmiotem rozważań i dyskusji także w innych Kościołach ewangelickich oraz znaleźć swój wyraz na łamach czasopism w postaci artykułów problemowych i dyskusyjnych.

Na zakończenie narady postanowiono, by poszczególne redakcje przygotowały krótkie informacje o przebiegu spotkania i przekazały je swoim zwierzchnictwom kościelnym.

Dyrekcja „Augustany" zaprezentowała gościom cały nowoczesny proces wydawniczy realizowany w tym ośrodku – od maszynopisu autorskiego aż po ekspedycję gotowego produktu: czasopisma lub książki. Nowoczesna technologia i nowy, funkcjonalny, z rozmachem pomyślany gmach wydawnictwa wzbudziły podziw zwiedzających, a wśród zespołu „Jednoty" także niewesołe refleksje nad własną kondycją materialną. Bez modernizacji technicznej i inwestycji wydawanie naszego miesięcznika będzie z roku na rok trudniejsze i droższe.

Za zorganizowanie interesującego i pożytecznego spotkania, za serdeczną gościnność – „Zwiastunowi" i „Augustanie" raz jeszcze pięknie dziękujemy.

Redakcja