Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2022, s. 3

24 lutego wojska Federacji Rosyjskiej wkroczyły na terytorium Ukrainy. Atak nastąpił od północy, wschodu i południa. Armia ukraińska i oddziały samoobrony, a także ochotnicy bronią niepodległości swojego kraju. Rosyjska agresja spotkała się z potępieniem większości świata. Sprzeciw wyrazili przedstawiciele międzynarodowych organizacji ekumenicznych i wyznaniowych, apelując o pokój i kierując wezwanie do modlitwy. Również Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP wydał oświadczenie „Solidarni z Ukrainą”, a w przededniu wojny opublikowała oświadczenie Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie. Do momentu oddania do druku JEDNOTY w Polsce znalazło się przeszło 2,5 mln uchodźców. Członkowie Kościoła zaangażowali się w akcje pomocowe na rzecz fali uchodźców przybywających dzień i noc na terytorium całej Polski.

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP w pierwszym dniu wojny na Ukrainie wydał oświadczenie „Solidarni z Ukrainą”, wzywając „wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny, do szukania dróg pojednania i do przygotowywania planów pomocy”. Konsystorz w oświadczeniu zwrócił się „do zborów, duchownych i parafian z apelem o czynne włączanie się w projekty pomocowe”. Wzywa także do modlitwy „o pokój i o ratunek dla tych, którzy muszą się teraz mierzyć z rzeczywistością toczących się działań militarnych” (pełną treść oświadczenia publikujemy na s. 4).

Dzień wcześniej swoje oświadczenie „Bratu i Siostrze z Ukrainy” wydała Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, wzywając u progu wojny na Ukrainie „wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się do modlitw o pokój”. „Prosimy Boga, by dał narodom świata mądrość i odwagę, by potrafiły stanąć w obronie sprawiedliwości i przeciwstawiały się złu” – napisali członkowie parafii warszawskiej (również to oświadczenie publikujemy w całości na s. 4).

Od pierwszych chwil wojny parafianie warszawscy pośpieszyli z realną pomocą udostępniając mieszkania (parafialne i prywatne) uchodźcom z Ukrainy, prowadząc zbiórkę leków i najpotrzebniejszych rzeczy, kiermasze i koncerty charytatywne. Prowadzone są lekcje języka polskiego dla wojennych uciekinierów. Na prośbę Kolegium Kościelnego biskup Kościoła ks. Marek Izdebski udostępnił mieszkanie służbowe w Warszawie na potrzeby uchodźców.

W Kleszczowie parafia ewangelicko-reformowana współpracuje z wszystkimi ludźmi dobrej woli w sprawie pomocy Ukrainie i jej obywatelom. Prowadzona jest zbiórka pieniężna, która trwa oraz rzeczową. Zebrane dary pojechały już do Lwowa. Parafia stara się rozeznać potrzeby uchodźców na terenie gminy, aby dalsza pomoc była już konkretna.

Z kolei w Łodzi 25 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Kościołów działających w tamtejszym oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej z przedstawicielami sztabu kryzysowego Urzędu Miasta Łodzi i Prezydenta Łodzi, i zostały zaplanowane działania pomocowe. Łódzkie parafie różnych wyznań stworzyły wspólną bazę miejsc, gdzie uchodźcy będą mogli się zatrzymać. Łódzka parafia ewangelicko-reformowana pomaga rodzinie ukraińsko-syryjskiej znaleźć tymczasowe schronienie – przed załatwieniem formalności wjazdowych do RP we Lwowie. Parafia finansuje też bursę, utrzymanie i niewielkie stypendium trzem dziewczynkom z Ukrainy, aby mogły przetrwać bez rodziców w Polsce.

27 lutego parafia pomogła przyjąć 50-osobową grupę, która przyjechała autobusem do Łodzi. Parafianie zajęli się tymczasowym ulokowaniem przyjezdnych w hali magazynowej, a w nocy jeden z hoteli przyjął ich wszystkich nieodpłatnie. Obecnie łódzka parafia gości sześć osób z Ukrainy. Uczestniczy też w programie fundacji „Judytowo” zajmującej się przywożeniem bezpańskich, zgubionych, pozostawionych zwierzaków z Ukrainy i znajdowania im domów w Polsce.

W Pstrążnej jeden z parafian przyjął pod swój dach 6-osobową rodzinę. Inni członkowie zboru biorą udział w akcjach na terenie miasta.
Parafia w Zelowie włączyła się w akcję prowadzoną przez zaprzyjaźniony Kościół Chrystusa Zbawiciela z Krakowa, przekazując im informacje o możliwości przyjęcia uchodźców. Prowadzona jest też zbiórka pieniędzy.

Parafia w Żychlinie 28 lutego przyjęła w domu parafialnym sześcioro uchodźców. 9 marca wyjechała z parafii 3-osobowa rodzina, która wyruszyła dalej na Zachód. Tego samego dnia do przygotowanych dla nich miejsc w domu parafialnym przybyło kolejnych 6 osób (w sumie obecnie jest 9 osób). Miejsca zostały udostępnione nieodpłatnie na okres 2 miesięcy z możliwością przedłużenia. Parafia zaoferowała też darmowe wsparcie psychologiczne, prawne oraz pomoc w znalezieniu pracy.

Ewa Jóźwiak
redaktor naczelna JEDNOTY