Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2015, s. 17

ks. Zdzislaw Tranda (fot. mk)Czy można scharakteryzować Zdzisława Trandę jednym zdaniem? Raczej nie. Ale gdybyśmy musieli, to najkrócej powiedzielibyśmy tak: człowiek z klasą, pełen humoru gawędziarz z wrażliwym uchem na problemy innych, szczery i przekonany ekumenista.

Ks. bp Zdzisław Tranda sprawował jeden z najwyższych urzędów w polskim Kościele ewangelicko-reformowanym, którym kierował przez 24 lata, a w krajowej ekumenii dostąpił najwyższych zaszczytów – pełnił funkcje prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej i przewodniczącego Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. – Ks. Zdzisław nigdy nie zbiskupiał – powiedział ks. Zbigniew Kamiński z warszawskiej parafii metodystycznej podczas nabożeństwa ekumenicznego z okazji 90. urodzin ks. Trandy. To zdanie bardzo trafnie opisuje emerytowanego biskupa, który pozostał bezpośrednim, otwartym i skromnym człowiekiem.

Jako redakcja JEDNOTY cieszymy się, że ks. Zdzisław jest wieloletnim czytelnikiem, autorem i recenzentem naszego czasopisma.

Z okazji 90. urodzin życzymy Księdzu wszystkiego, co najlepsze, wiele zdrowia i pogody ducha na każdy dzień.

A sobie i innym, byśmy mieli szczęście spotykać jak najwięcej ludzi formatu Księdza Biskupa.

Redakcja JEDNOTY

 

Czytaj również:

 

fot. mk