Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2014, s. 39

Postylla kobiet43 autorki i ich 91 kazań na wszystkie niedziele i święta – „Postylla kobiet” pod redakcją Katarzyny Rudkowskiej i Aleksandry Błahut-Kowalczyk to pierwszy na rynku wydawniczym w Polsce zbiór kazań napisanych przez kobiety z wyższym wykształceniem teologicznym.

Na co dzień pracują one tam, gdzie zaprowadził je Bóg. Można je spotkać w kościołach, szkołach, parafiach, wyższych uczelniach, domach opieki, biurach, fundacjach. Wszędzie tam, gdzie są, swoją pracą i zaangażowaniem świadczą o Jezusie Chrystusie. Są różne, jak różni są ludzie – można się o tym przekonać, czytając ich kazania – ale łączy je jedno: miłość do Boga i chęć głoszenia ewangelii.

Postylla jako zbiór kazań, które w przystępny sposób komentują fragmenty Biblii, to forma literacka, która już od czasów średniowiecznych wpisuje się w tradycję piśmiennictwa religijnego. Postylle pisali tacy autorzy protestanccy, jak Marcin Luter, Mikołaj Rej, Samuel Dambrowski czy Grzegorz Orszak.

W czasach reformacji powstała odmiana postylli zwana postyllą domową, jedną z nich jest Hauspostille (Postylla Domowa) Marcina Lutra z 1542 r. Postylle domowe były zbiorami kazań, które służyły ewangelikom głównie podczas nabożeństw domowych w czasach prześladowań ze strony kontrreformacji.

„Postylla kobiet” zawiera kazania na wszystkie niedziele i święta roku kościelnego. Są wśród nich prawdziwe perełki, wiele fragmentów pięknych i godnych wielokrotnego do nich wracania. Książka jest do nabycia w Księgarni „Warto” w Cieszynie oraz w księgarni internetowej www.warto.com.pl.

 

„Postylla kobiet”, red. Katarzyna Rudkowska, Aleksandra Błachut-Kowalczyk, Wydawnictwo WARTO, Dzięgielów 2013, ss. 396.

 

Tekst jest również informacją wydawniczą o publikacji