Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2013, ss. 28-31

Nowy Testament - Ekumeniczny Przeklad PrzyjaciolPo trzydziestu latach od rozpoczęcia prac, ukazało się w 2012 r. tłumaczenie Nowego Testamentu znane od 2010 r. jako Ekumeniczny Przekład Przyjaciół. Oficjalna nazwa tłumaczenia (EPP) jest jak najbardziej zasadna, ponieważ pracowali nad nim czterej przyjaciele reprezentujący trzy różne wyznania: ks. Michał Czajkowski – rzymski katolik, abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk) – prawosławny, pastor Mieczysław Kwiecień – zielonoświątkowiec oraz red. Jan Turnau – rzymski katolik.

Dotychczas czytelnicy otrzymywali tłumaczenia poszczególnych ksiąg, które wydawane były w dość przypadkowej kolejności i przez różne oficyny (Oficynę Wydawniczą „Słowo i Życie”, Bibliotekę „Więzi”, część tekstów ukazała się w czasopismach – w miesięczniku „Znak” oraz w „Tygodniku Powszechnym”). W ciągu trzydziestu lat przyjacielskie tłumaczenia wybranych ksiąg doczekały się kilku wydań, a co za tym idzie – korekty (np. Ewangelia Marka wydawana była dwukrotnie osobno i jako część Czterech Ewangelii, podobnie Ewangelia Jana – wydana zarówno jako tekst samodzielny i jako część zbioru, dwa wydania miały Dzieje Apostolskie i niektóre listy). Teraz wszystkie te teksty, łącznie z przekładem Listu do Hebrajczyków, ukończonym dopiero w lipcu 2012 r., zostały zebrane i wydane w jednym tomie. Wydawca, chcąc zapewne jak najbardziej skrótowo ująć całą tę historię publikacji, określił swoją edycję zaskakująco jako „Wydanie pierwsze poprawione”.

Nieścisłości i brak konsekwencji

Należy się zastanowić nad zasadnością dookreślenia „poprawione”. Czytelnik nie wie, która wersja tekstów jest punktem odniesienia: pierwotna czy ta poddana już wcześniejszym korektom? A może wersje tekstów, które miały już kilka edycji, pozostawiono bez zmian, natomiast jakieś zmiany wprowadzono do przekładów, które dotychczas ukazały się tylko raz? Wydaje się, że niektóre „poprawki” zostały jednak dokonane zbyt pochopnie i czytelnik otrzymał wersję „lepszą, która jest wrogiem dobrej”. Widać to szczególnie wyraźnie, gdy porówna się np. teksty Wstępów do Dziejów Apostolskich czy Listu do Rzymian z obecnego wydania z tymi samymi tekstami z wydania z 2008 r. (Biblioteka „Więzi”). O ile wcześniej poprawności edytorskiej niewiele można zarzucić, o tyle teraz aż w oczy bije hybrydalny zapis siglów biblijnych: skrót polskiego tytułu księgi, natomiast podanie rozdziału i wiersza na sposób anglosaski – np. Dz 11:26, zamiast Dz 11,26 jak się przyjęło to czynić w publikacjach polskich. Tę samą hybrydalną manierę stosowano już wcześniej, np. w wydaniu Czterech Ewangelii i Dziejów Apostolskich z 2009 r. (Oficyna Wydawnicza „Słowo i Życie”), gdzie...

Kalina Wojciechowska

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

* * * * *

Nowy Testament. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół
Tłumaczenie z języka greckiego: ks. Michał Czajkowski, abp Jeremiasz Jan Anchimiuk, pastor Mieczysław Kwiecień, Jan Turnau – sekretarz Zespołu
Redakcja: Mieczysław Kwiecień
Wydanie I poprawione
Wydawca: dr Henryk Ryszard Tomaszewski
Warszawa 2012