Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2012

Nagroda PONTIFICI dla ks. bp. Zdzislawa Trandy (fot. Michal Karski)Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej przyznał tegoroczną nagrodę Pontifici – Budowniczemu Mostów ks. Zdzisławowi Trandzie, byłemu biskupowi Kościoła ewangelicko-reformowanego. To pierwszy niekatolik, który otrzymał to wyróżnienie.

Nagrodą Pontifici – Budowniczemu Mostów honorowane są osoby zasłużone w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Jest przyznawana od 2006 r. Dotychczasowymi laureatami byli Andrzej Zoll, abp Henryk Muszyński, Krzysztof Czyżewski, Krzysztof Zanussi, Danuta Baszkowska oraz siostra Rafaela.

W tym roku nagrodę otrzymał ks. Zdzisław Tranda (ur. 1925), biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego w latach 1978-2002. Laureat znany jest z zaangażowania ekumenicznego. Pełnił m.in. funkcje prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (1990-1993) oraz przewodniczącego Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (1997-2005).

Wręczenie nagrody odbyło się 24 października w kościele rzymskokatolickim św. Marcina w Warszawie. Laudację wygłosił Jan Turnau, członek kapituły nagrody, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. „Bp Tranda jest człowiekiem głęboko uczciwym, pryncypialnym, odważnym, ale w równej mierze rozważnym. Mądrze unika skrajności w sądach o sprawach i ludziach, stara się jednoczyć, nie dzielić” – mówił.

Red. Turnau przypomniał również pozytywną rolę, jaką laureat odegrał w...

Michał Karski

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

 

Na zdjęciu: sekretarz KIK Jakub Kiersnowski, prezes KIK Joanna Święcicka oraz bp Zdzisław Tranda (fot. Michał Karski)