Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2012

Obrady Synodu Kosciola Ewangelicko-Reformowanego w 2012 r. (fot. Ewa Jozwiak)

Dyskusja Synodu nad „Prawem wewnętrznym” (fot. Ewa Jóźwiak)

 

 

Obrady Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP – to swoiste święto demokracji w Kościele – przeżywaliśmy w mijającym roku czterokrotnie. Była to jedna sesja, podzielona na posiedzenia. Ważną sprawą były wybory biskupa i prezesa Synodu. Członkowie Synodu zdecydowali też, że należy więcej czasu poświęcić nowelizacji „Prawa wewnętrznego” Kościoła.

 

Pierwsze posiedzenie

Po raz pierwszy Synod obradował w tym roku 3 marca w Warszawie. Jednodniowe posiedzenie poświęcono kontynuacji drugiego czytania nowelizacji „Prawa wewnętrznego”. Synod pracuje nad tą nowelizacją już od jakiegoś czasu, jednak przygotowany projekt jest wciąż – nawet w toku synodalnych dyskusji i głosowań – modyfikowany.

Drugie posiedzenie

W dniach 22-24 czerwca w Zelowie odbyło się drugie posiedzenie Synodu. Zajmowano się nowelizacją „Prawa wewnętrznego”.

Posiedzenie zostało zainaugurowane nabożeństwem, które poprowadził i kazanie wygłosił ks. Roman Lipiński. Podczas nabożeństwa pozdrowienia wygłosili ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i ks. Grzegorz Giemza prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Synod przyjął protokoły z posiedzeń z 21 maja i z 3 grudnia 2011 r. W głosowaniu przyjęto sprawozdania: biskupa, prezesa Konsystorza, finansowe, Diakonii Kościoła, Synodalnej Komisji Problemowej. Synod udzielił Konsystorzowi absolutorium.

Synod znowelizował Prawo Wewnętrzne z 1991 r. zmieniając warunki, jakie musi spełniać duchowny kandydujący na funkcję biskupa. W miejsce dotychczasowego zapisu, że...

Ewa Jóźwiak

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl