Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2012

Tydzien Ewangelizacyjny w Zelowie 2012 (fot. Michal Karski)Po raz siódmy w Zelowie odbył się Tydzień Ewangelizacyjny. W programie imprezy znalazły się półkolonie dla dzieci, seminaria, koncerty oraz ewangelizacje. A wszystko pod hasłem „Tu chodzi o miłość”.

Organizowany wspólnie przez luteran i reformowanych Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie to kameralna impreza, skierowana głównie do mieszkańców tego miasta oraz znajdujących się w okolicy kilkunastu parafii ewangelickich, zarówno luterańskich, jak i refor­mowanych. Jest wydarzeniem, które angażuje i integruje ewangelików z tego terenu.

Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie odbył się w dniach od 22 do 29 lipca. W jego ramach od rana do wczesnych godzin popołudniowych prowadzone były półkolonie dla dzieci. W zajęciach zatytu­łowanych „Wyspa skarbów” codziennie uczestniczyło kilkadziesiąt najmłodszych zelowian.

Popołudnia wypełniły seminaria. O małżeństwie w wieku średnim mówili Mariola i Roman Fengerowie z Centrum Misji i Ewangelizacji, o Żydach mesjańskich opowiadała Hanna Cieślar z „Drzewa Oliwnego”, zaś cykl seminariów o wychowaniu dzieci poprowadzili Nela i Zbigniew Kłapowie z Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego. Seminaria prowadził też ks. Tomasz Piecz­ko, pastor Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii. Ich tematyka dotyczyła jednoczenia się Kościo­łów protestanckich, obecności islamu w Europie oraz miejsca młodzieży w Kościele. Podczas seminarium poświęconego ostatniemu tematowi zachęcił młodzież do wyartykułowania swoich oczekiwań wobec Kościo­ła. Padły bardzo różne postulaty: „Mniej teologii, wię­cej życiowego podejścia”, „Kościół powinien wskazy­wać drogę”, „Potrzebne jest indywidualne podejście do człowieka”, „Kościół powinien podjąć pracę nad integracją społeczności”.

Wieczory podczas Tygodnia Ewangelizacyjne­go wypełniły tzw. koncerty z newsem. Codziennie występowali inni artyści: „Zelowskie Dzwonki”, To­masz Żółtko, Orkiestra Dęta z Kleszczowa, Andrzej Tranda, Jarmuła Band, Schola „Laudate Dominum” z zelowskiej parafii rzymskokatolickiej oraz młodzie­żowy zespół Worship ze Zgierza. Po koncertach miały miejsce ewangelizacje, które prowadził ks. Marek Lon­dzin, proboszcz parafii luterańskiej w Dzięgielowie. Ich problematyka dotyczyła głównego tematu Tygodnia – miłości.

Impreza rozpoczęła i zakończyła się nabożeństwa­mi, w których udział wzięli m.in. ks. Marek Izdebski, biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz ks. bp Jan Cieślar, zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

mk

 

fot. Michał Karski