Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2012

Twórca metodyzmu Jan Wesley powiedział kiedyś: „Świat jest moją parafią”. W odpowiedzi na to wezwanie sprzed wieków, delegaci Kościoła metodystycznego ze wszystkich kontynentów obradowali o teraźniejszości i przyszłości jednego z najliczniejszych Kościołów protestanckich w świecie, który liczy obecnie ok. 12 milionów wyznawców w Ameryce, Afryce, Europie i Azji.

Od 24 kwietnia do 5 maja 2012 r. w Tampie na Florydzie (USA)odbyła się Konferencja Generalna Kościoła metodystycznego. Konferencja Generalna to najwyższe ciało ustawodawcze i prawne tego Kościoła. Zwoływana jest co cztery lata i uczestniczy w niej ponad tysiąc delegatów z całego świata.

W skład delegacji na Konferencję Generalną wchodzą osoby duchowne i świeckie, mające prawo głosu, a liczba delegatów zależy od liczby członków Kościoła w danym kraju. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP reprezentowali w Tampie ks. bp dr Edward Puślecki i delegat świecki dr Olgierd Krzysztof Benedyktowicz. W takcie tego prawie 10-dniowego spotkania poruszano wiele istotnych zagadnień, jak np. dynamiczny rozwój Kościoła w Afryce, nieznaczny spadek liczby wiernych i „starzenie” się zborów w Ameryce i Europie, trudności w zainteresowaniu Kościołem metodystycznym młodego pokolenia, przeciwdziałanie laicyzacji młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych oraz...

Olgierd Krzysztof Benedyktowicz

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl