Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2012

Od wielu lat w Europie i w obu Amerykach obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie ludzi Kościołem. Statystyki jednoznacznie pokazują prawie lawinowy spadek liczby członków we wszystkich denominacjach chrześcijańskich, a wyjątek stanowią niektóre Kościoły ewangelikalne. W dyskursie o tym zjawisku, czy też tendencji, pojawia się szereg wyjaśnień kładących nacisk na różnorodne czynniki. Mówi się między innymi o sekularyzacji Europy, absolutnej koncentracji jej mieszkańców na dobrach materialnych, pogoni za coraz większym zyskiem finansowym, o milionach emigrantów, którzy są aktywnymi wyznawcami islamu, coraz większym znaczeniu tzw. poprawności politycznej, w myśl której krzyż, modlitwa, Boże Narodzenie czy Wielkanoc „brutalnie” naruszają odczucia niewierzących w Boga, czy też wyznawców innych religii.

W przedstawionej powyżej sytuacji wydaje się właściwym zadanie pytania, czy współczesne duszpasterstwo jest w stanie skutecznie przeciwdziałać odchodzeniu ludzi od Kościoła, czy ma zdolność zatrzymania tych, których kontakt z parafią staje się coraz luźniejszy. Można również postawić pytanie, czy metody, rodzaje współczesnego duszpasterstwa nie wymagają odnowienia, korzystania w większym niż dotychczas stopniu z doświadczeń na przykład psychologii, socjologii, czy innych nauk społecznych.

Jak podaje Encyklopedia PWN Religia: duszpasterstwo, to „zorganizowana działalność Kościoła mająca na celu odnowę życia i zbawienie wiernych. Swą nazwą nawiązuje do biblijnego obrazu pasterza (Dobry Pasterz) i owczarni, symbolizującego relację między Jezusem a jego uczniami, Kościołem (Mt 9, 36; Mk 6,34; J 10) i światem (Mt 25,31n)”. W duszpasterstwie opieka i pomoc są zawarte już w samym praobrazie Dobrego Pasterza, który opiekuje się powierzonym mu stadem, a jednocześnie jego determinacja w niesieniu pomocy najsłabszej, zagubionej, nie nadążającej za resztą owcy jest czymś oczywistym w naszej percepcji jego osoby. W malarstwie czy rzeźbie postać pasterza często jest przedstawiana z...

Olgierd Krzysztof Benedyktowicz

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl