Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2012

Podpisanie porozumienia luterańsko-reformowanego w Środę Popielcową (fot. Michał Karski)Podpisanie porozumienia luterańsko-reformowanego w Środę Popielcową (fot. Michał Karski)

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP podpisały w Dzień Pokuty i Modlitwy (Środa Popielcowa, 22 lutego 2012 r.) w luterańskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie porozumienie, zgodnie z którym członkowie jednego Kościoła nieposiadający własnej parafii w danej miejscowości, będą mogli oficjalnie należeć do parafii bratniego Kościoła bez konieczności zmiany wyznania i korzystać ze wszystkich praw i obowiązków przysługujących wiernym tego Kościoła, a więc kandydować do rady parafialnej czy kolegium kościelnego, oraz współdecydować o losach parafii poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu parafialnym. Porozumienie sankcjonuje niepisaną praktykę w niektórych parafiach luterańskich, w życiu których uczestniczy aktywnie reformowana diaspora. Nabożeństwo, w czasie którego podpisano akt „Porozumienia...” zostało zarejestrowane przez Polskie Radio i wyemitowane 18 marca w Programie Pierwszym.

Dzięki swojej eklezjologii Kościół ewangelicko-reformowany przyjmuje otwartą postawę wobec innych wyznań i od samego początku jest motorem dążeń ekumenicznych. W czasach reformacji Jan Łaski – jedyny Polak, który uzyskał renomę wybitnego reformatora XVI wieku – wyróżniał się swoim koncyliarnym nastawieniem. Jego niestrudzona działalność na rzecz zjednoczenia polskiego protestantyzmu uzyskała konkretny kształt w Ugodzie Sandomierskiej z 1570 r., wprowadzającej wspólnotę Stołu Pańskiego i kazalnicy między ewangelikami reformowanymi, braćmi czeskimi i luteranami. Było to wydarzenie, które mogło służyć Europie za wzór do naśladowania. Kolejną była Ugoda Łuczanowicka, zawarta między...

oprac. ej

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl