Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 2/2012

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk kolejny tegoroczny numer „Jednoty”. Ma on wiele wątków, dotyka wielu tematów: tolerancja, solidarność, otwartość, wierność stałym wartościom, autorytety. Każdy jest tematem samym w sobie. Ale i każdy łączy się z pozostałymi. A wszystkie razem coraz częściej pojawiają się, gdy chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące oblicza współczesnego Kościoła. Jaki on powinien być?

Jednym z podjętych przez nas tematów jest również kondycja współczesnego duszpasterstwa i nowoczesne metody, które coraz częściej wspierają (a może wypierają?) te tradycyjne. Czy konieczna jest zmiana podejścia do pracy duszpasterskiej w dzisiejszych czasach? Do rozważań na ten temat zachęca nas artykuł dr. Olgierda Benedyktowicza.

Dawniej człowiek poszukiwał autorytetów, stanowiły dla niego trwałe oparcie. Czy w dobie ogólnego kryzysu wartości mamy do czynienia również z kryzysem autorytetów? A może ten kryzys towarzyszył człowiekowi od zawsze? Z krysysem autorytetów może się również łączyć kryzys wartości. Piszą o tym ks. Michał Jabłoński w kazaniu i prof. Jarosław Świderski w naszej stałej rubryce „Co Wy na to?”.  Dyskutowano na ten temat też podczas tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego i na konferencji poświęconej tolerancji, którą zorganizowała europosłanka Danuta Hübner, Instytut Spraw Publicznych oraz Polska Rada Ekumeniczna.

Czy w pluralistycznym świecie można dochować wierności zasadom uznanym przez daną społeczność kościelną za niezmienne? Temat przybliża nam uczestnik Konferencji Generalnej Kościoła metodystycznego, dr Olgierd Benedyktowicz.

Jakie wartości i autorytety były ważne dla „Dinozaurów”, czyli nieco starszej już dziś młodzieży, która działała w Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, jeździła wspólnie na wakacyjne obozy i po latach znów zapragnęła się spotykać? Pisze o nich prof. Roman Loth.

Zachęcamy do refleksji i życzymy miłej lektury!

Ewa Jóźwiak