Drukuj

NR 1/2012

Drodzy Czytelnicy!

Ostatnie miesiące przyniosły nieoczekiwane zmiany dla „Jednoty”. Walkę z ciężką chorobą przegrały dwie osoby związane z naszym pismem. Dr Dorota Niewieczerzał, autorka felietonów „Co Wy na to?”, i ks. Lech Tranda, redaktor naczelny „Jednoty” w latach 2005–2007 – odeszli do Pana. Ich sylwetki wspominamy na łamach tego numeru.

Ostatni czas przyniósł również trudności finansowe. Wycofanie finansowego wsparcia dla „Jednoty” przez naszego wieloletniego poważnego sponsora – Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Warszawie, która przechodzi trudności finansowe, wymusiło konieczność ograniczeń, zmianę częstotliwości wydawania „Jednoty” i przejście na cykl kwartalny. Wydawca został również zmuszony do maksymalnego ograniczenia zatrudnienia. Dodatkowe zmiany przyniosła rezygnacja z pełnienia funkcji redaktora naczelnego przez mojego poprzednika – Krzysztofa Urbana. Siłą rzeczy więc uległ zmianie skład redakcji, gdyż wiele czynności musi wykonywać teraz bardzo małe grono osób. Od 1 stycznia 2012 roku mam zaszczyt kierować „Jednotą”, sekretarzem redakcji jest Michał Karski. Mamy nadzieję, że uda nam się nie zawieść Państwa oczekiwań i dostarczyć ciekawej lektury.

Początek tego roku obfitował w wydarzenia ekumeniczne. W relacji z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan opisujemy wydarzenia, które są kolejnymi krokami na drodze ku jedności, przypominając zarazem początki tej drogi w Polsce. Ważnym wydarzeniem dla polskich luteran i ewangelików reformowanych jest podpisanie porozumienia pozwalającego oficjalnie uczestniczyć w parafialnych strukturach bratniego Kościoła ewangelikom żyjącym w diasporze. Krótko relacjonujemy obchody rocznicowe związane z postacią Pawła Hulki-Laskowskiego, naszego współwyznawcy. W bieżącym numerze rozpoczynamy cykl na temat sakramentologii Jana Kalwina, opowiadamy o wystawie fotograficznej ilustrującej obchody Wielkanocy w Izraelu, której patronujemy. Piszemy również o filmie, który przybliża fragment powojennej historii Mazurów, naszych braci ewangelików.