Drukuj

NR 1-2 / 2010

Jesteśmy przekonani o tym, że rozpoczęte trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa stworzy możliwości przezwyciężenia podziałów, by Ewangelia mogła być jeszcze skuteczniej zwiastowana i urzeczywistniana w życiu jednostek i całego Kościoła w naszym kraju – piszą wspólnie Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu KEP w specjalnej broszurze na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
      Obchody Tygodnia odbywały się tradycyjnie od 18 do 25 stycznia br. Towarzyszyło im hasło: „Wy jesteście tego świadkami”, zaczerpnięte z 24. rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza. Głównym wątkiem obchodów, na które złożyły się modlitwy, koncerty i sympozja, był temat „misja i jedność”. Autorzy programu obchodów – Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów starają się przezwyciężyć dotychczasowe przekonanie, że misja, czyli głoszenie Słowa Bożego, jest nie do pogodzenia z dialogiem ekumenicznym. W polskiej broszurze przygotowanej wspólnie przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną podkreślono, że dążenie do jedności chrześcijan nie ogranicza się do jednego tygodnia w styczniu każdego roku.
     Wieloletnim już zwyczajem podczas nabożeństw ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Każdy dzień miał swój motyw przewodni, zachęcający chrześcijan do dawania świadectwa pomimo podziałów Kościoła.
     Od kilku lat Kościoły zrzeszone w PRE przeznaczają ofiary pieniężne, złożone podczas nabożeństw ekumenicznych, na wspólny cel. W tym roku kolektę zbierano na rzecz chrześcijan w Indiach. Datki zostały przekazane ekumenicznej organizacji charytatywnej Action by Churches Together International z siedzibą w Genewie, na realizację programów pomocy dla osób, które w minionym roku w wyniku prześladowań pozbawione zostały domów i środków do życia.

W Warszawie

W stolicy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczęto 18 stycznia nabożeństwem w kościele starokatolickim mariawitów na Woli. Podczas nabożeństwa ekumenicznego w naszym kościele w dniu 19 stycznia abp Henryk Hoser, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej, apelował o okazanie jedności w wierze wobec wyzwań współczesnego świata, uzasadnienie chrześcijańskiej nadziei i świadectwo braterskiej miłości. Podkreślił, że tym co łączy wszystkie Kościoły jest zaangażowanie w głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Abp Hoser przypomniał, że ruch ekumeniczny rozpoczął się w kręgu Kościołów reformowanych. Z tego środowiska pochodziła również śp. prof. Zofia Lejmbach, lekarz pexdiatra, prorektor Akademii Medycznej i pierwsza kobieta wybrana na prezesa Konsystorza Kościoła ewangelicko-reformowanego, pod której okiem kaznodzieja uczył się sztuki lekarskiej. Nabożeństwa odbyły się również w kaplicy Kościoła chrześcijan baptystów, cerkwi Marii Magdaleny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz świątyni Kościoła polskokatolickiego.
      Podczas spotkania ekumenicznego 23 stycznia, które odbyło się w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze, ks. Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podkreślił, że ekumenizm to miłość i tylko taki jego wymiar znajduje sens oraz rację bytu. W kazaniu podczas nieszporów ks. Sawicki, nawiązując do słów Apostoła Pawła przypomniał, że miłość zwycięża wszystko, choć często jej ceną jest cierpienie, czego uczy nas Krzyż Chrystusa.
     Podanie ręki drugiemu człowiekowi bez względu na jego poglądy i wyznanie jest wyrazem miłości – kontynuował myśl przedmówcy bp Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. O miłości mówił również abp Henryk Hoser, ordynariusz miejsca. Dotknięcie miłości Chrystusowej jest tak wielkie, że kto je poczuł, nigdy Chrystusa nie odstąpi – zaznaczył katolicki hierarcha.
     W niedzielę, 24 stycznia, odbyło się nabożeństwo centralne. Jego gospodarzem był Kościół ewangelicko-metodystyczny. Następnego dnia nabożeństwo zorganizowali luteranie w kościele św. Trójcy. Uczestniczyli w nim m.in.: biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Jerzy Samiec, oraz biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego, ks. Marek Izdebski. Bp senior Zdzisław Tranda w kazaniu zaapelował o kontynuowanie starań o ustanowienie gościnności eucharystycznej między Kościołami.
     Poza oficjalnym programem nabożeństw przygotowanych przez Warszawski Oddział PRE wraz z Kościołem rzymskokatolickim, w Warszawie odbywały się spotkania towarzyszące, które trwały przez cały styczeń. Ich organizatorami byli m.in. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Wspólnota Chemin Neuf w Wesołej pod Warszawą, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” i Zgromadzenie oo. Orionistów, kościoły św. Marcina na Starym Mieście i św. Katarzyny na Służewie oraz Miłosierdzia Bożego w podwarszawskich Ząbkach.
     4 stycznia odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej.
     27 stycznia zorganizowano uroczystość 10-lecia ekumenicznych nabożeństw, organizowanych przez Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”. Z tej okazji odbyło się sto jedenaste już nabożeństwo Słowa Bożego w stołecznym kościele pw. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya.
     Ks. bp senior Zdzisław Tranda przypomniał, że jubileusz „Effathy” zbiega się z 10. rocznicą podpisania ekumenicznej deklaracji o wzajemnym uznaniu ważności chrztu przez 6 Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki. Ten akt był milowym krokiem w dziejach polskiego ekumenizmu. Nabożeństwo zwieńczyło tradycyjne dzielenie się chlebem – symbolem jedności.

W innych parafiach ewangelicko-reformowanych

W Bełchatowie nabożeństwo ekumeniczne w parafii ewangelicko-reformowanej odbyło się 17 stycznia. Kazanie wygłosił ksiądz katolicki – przedstawiciel jednej z parafii rzymskokatolickich w mieście. Tradycją miejsca jest, że nabożeństwa odbywają się na przemian w katolickiej lub ewangelicko-reformowanej parafii, co roku w jednej z nich.
      23 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w naszej łódzkiej parafii. Kazanie wygłosił ks. Michał Makula z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Nabożeństwa, przygotowane przez Oddział Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, odbywały się w dniach 17-26 stycznia w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach.
     W Zelowie 17 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w Kościele ewangelicko-augsburskim, 18 stycznia gospodarzem modlitw był Kościół rzymskokatolicki, a 19 stycznia parafia naszego Kościoła.
     Żychlińska parafia uczestniczyła we wspólnych nabożeństwach ekumenicznych w Koninie, Kole, Turku i Włocławku oraz zapraszając członków bratnich Kościołów na modlitwę do siebie. Witając gości przybyłych 18 stycznia do naszego żychlińskiego kościoła ks. Tadeusz Jelinek, administrator parafii podkreślił, że w bieżącym roku przypada 400. rocznica powstania parafii ewangelicko-reformowanej w Żychlinie. Podczas nabożeństwa ekumenicznego kazanie wygłosił ks. bp Bronisław Dembowski, znany we wcześniejszych latach warszawianom ze swego zaangażowania dla sprawy jedności chrześcijan. Kaznodzieja przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który twierdził, że chrześcijanom potrzeba czegoś więcej niż samej tolerancji. Potrzebna jest miłość braterska. Chcę was kochać i chcę być przez was kochanym. A kochać to znaczy chcieć dobra drugiej osoby – stwierdził ks. bp Dembowski.
     21 stycznia w Kole podczas mszy św. w intencji jedności chrześcijan, sprawowanej w parafii rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej, kazanie wygłosił ks. Tadeusz Jelinek. Liturgii przewodniczył ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Następnego dnia w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku została otwarta wystawa ekumeniczna, która towarzyszyła sesji naukowej zorganizowanej w Wyższym Seminarium Duchownym.

Ewa Jóźwiak