Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7-8 / 2007

„Powołani do jedności w wierze i miłości – Przypatrzcie się bracia, powołaniu waszemu” (I Kor 1, 26) – takie motto ze słowami z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian towarzyszyło młodym uczestnikom kolejnego ogólnopolskiego spotkania modlitewnego, które w dniach 6-9 lipca br. odbyło się w sanktuarium błogosławionej Matki Bolesławy Marii Lament przy ul. Stołecznej w Białymstoku. Organizatorkami tej niecodziennej inicjatywy ekumenicznej były miejscowe siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, znane w Polsce i na całym świecie z działalności międzykonfesyjnej, misyjnej i ewangelicznej.

Spotkanie w tym roku miało wyjątkowo kameralny charakter, z uwagi na zakończone niedawno centralne uroczystości 100-lecia istnienia i działalności Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, organizatorek tych ekumenicznych zlotów. Jednak, niezależnie od tego, klasztor mieszczący się w centrum Białegostoku przyjął wielu młodych gości z całej Polski.

Podczas tegorocznego mitingu pojawiło się sporo interesujących, ekumenicznych propozycji dla wszystkich uczestników, m.in. w sobotę zwiedzanie kompleksu supraskiej prawosławnej Ławry wraz z najnowszą, bardzo ciekawie zaprezentowaną ekspozycją w siedzibie podlaskiego Muzeum Ikon, następnie eucharystia odprawiona w Supraślu, w kościele NMP Królowej Polski, będącym niegdyś zborem ewangelicko-augsburskim.

W niedzielę o godzinie 8.30 uczestnicy zlotu przybyli do dolnej kaplicy prawosławnej parafii Ducha Świętego w Białymstoku, gdzie większość osób mogła po raz pierwszy uczestniczyć w Boskiej Liturgii (Świętej Liturgii) sprawowanej w języku polskim (liturgii przewodniczył ks. Jan Kojło). Następnie cała grupa zwiedziła katolicką, barokową świątynię pod wezwaniem Wszystkich Świętych, która sąsiadowała z cerkwią

Po popołudniu, po wspólnym posiłku, pielgrzymi zgromadzili się w kaplicy klasztornej u sióstr Misjonarek na mszy świętej, podczas której kazanie wygłosił ks. Tomasz Wigłasz, pastor białostockiej społeczności ewangelickiej. W zwiastowanym Słowie ks. Tomasz przypomniał o nieustannej potrzebie dążenia do jedności. Podkreślił, że jego obecność w tym miejscu – pośród młodych ludzi z różnych Kościołów – jest zapowiedzią wspólnej radości. Przyznał, że jest bardzo wzruszony tą sytuacją, gdyż był wielokrotnie na te spotkania zapraszany, ale z różnych powodów nie brał w nich udziału.

Wieczorem odbyła się Liturgia Światła ze śpiewami kanonów z Taizé, w czasie której wszyscy zgromadzeni na modlitwie złożyli sobie życzenia, trzymając w dłoniach zapalone świece.

Przez cztery dni rozmawialiśmy ze sobą, pracowaliśmy w małych grupach dyskusyjnych, wysłuchaliśmy kilku świadectw, raportów z działalności międzywyznaniowej z różnych części Polski (np. z Wrocławia, Warszawy, Łomży, Kielc, Białegostoku, Poznania), jedliśmy wspólne posiłki, zwiedzaliśmy miasta, wspominaliśmy poprzednie spotkania i oczywiście modliliśmy się rano i wieczorem.

Uczestnicy spotkania odwiedzili także białostockie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na osiedlu Białostoczek, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, apostoła miłosierdzia i założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Organizatorką tegorocznego spotkania, oraz inicjatorką tej ewangelicznej inicjatywy w stolicy Podlasia jest s. Dorota Duszyk, obecnie Matka przełożona domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku. Natomiast funkcję duchowego opiekuna pielgrzymów pełnił w tym roku ks. prefekt Marek Rudź, wikariusz białostockiej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

Prelegentką obecną już dwukrotnie na ekumenicznych dniach poznawczych była s. dr Maria Krystyna Rottenberg FSK, z Ośrodka Ekumenicznego Joannicum w Warszawie, prowadzonego przez katolickie zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Krzyża.

Warto dodać, że w 2005 roku w spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej z Białegostoku, który wygłosił wykład na temat historii i działalności Tatarów na ziemiach podlaskich.

Przemysław K. Kasprzyk