Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7-8 / 2007

Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie na terenie tutejszej parafii ewangelicko-reformowanej to najmłodsze dziecko dzięgielowskich spotkań, organizowanych przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Przedsięwzięcie, które w zeszłym roku miało swoją pierwszą odsłonę, w tym roku doczekało się kontynuacji, a jego tematem przewodnim było pytanie: I jak tu żyć?

Święto Kościoła w sercu Polski rozpoczęło się w pierwszą niedzielę Tygodnia uroczystym nabożeństwem. Słowem dzielił się biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Mieczysław Cieślar, a przy Wieczerzy usługiwał biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Marek Izdebski. Za szatę muzyczną nabożeństwa odpowiadał zespół ze Zgierza (wraz z innymi muzykami z okolic Zelowa) oraz nowopowstały (specjalnie na TE Zelów 2007) zespół „OdNowa”, który przyjechał z Dolnego Śląska.

Każdego dnia po śniadaniu odbywały się wykłady ks. Michała Walukiewicza (z Włocławka), który poruszał tematy bliskie ludziom żyjącym w dzisiejszym świecie, takie jak: współczesny system wartości (czy Bóg zawsze jest na pierwszym miejscu?); jak żyć bez kłamstwa i jak nie dać się reklamie; jak żyć z kompleksami, czyli o samoakceptacji; jak żyć – razem czy osobno (związki w nowoczesnym świecie); ślubować czy nie ślubować (dlaczego tak często łamiemy dane słowo); szabat w niedzielę, czyli dlaczego mam dzień święty święcić. Po wykładach był czas na dyskusje w mniejszych w grupach i rozmowy z wykładowcą.

Od południa na uczestników czekały warsztaty: chrześcijański klowning – warsztaty kierowane przez Sida Teske z USA oraz Ulę Marek; skeczbord, czyli opowiadanie historii z użyciem tablicy i farb pod kierownictwem Ulricha Hofiusa z Niemiec; oraz lalkarstwo pod kierownictwem Ewy Kutrowskiej-Witczak. Chętni mogli rozwijać swoje umiejętności muzyczne na zajęciach prowadzonych przez zespół ze Zgierza. Praca warsztatowa zaowocowała szybko, a odważni mieli szansę wykorzystania nowych umiejętności pod koniec tygodnia. „Chrześcijańskie klauny” wyszły na zelowskie ulice, by w niekonwencjonalny sposób mówić o Bogu, a towarzyszył im zespół muzyczny oraz uczestnicy warsztatów skeczbordu. Klauni i lalkarze dali także popis swych umiejętności w sobotni wieczór przed ewangelizacją.

Późnymi popołudniami uczestnicy Tygodnia mogli brać udział w seminariach prowadzonych przez zaproszonych gości. Inauguracyjne seminarium o trudach życia w mniejszościach etnicznych i wyznaniowych poprowadził proboszcz zelowskiej parafii ks. Mirosław Jelinek. W kolejnych dniach mogliśmy wysłuchać ks. Marcina Undasa ze Zgierza (Jak tu żyć z misyjną odpowiedzialnością?), ks. bp. Marka Izdebskiego (Jak tu żyć w poczuciu niewybaczonej krzywdy?), dyrektora CME ks. Grzegorza Giemzę (Jak tu żyć z debetem na koncie?), proboszcza parafii luterańskiej z Pabianic, ks. Jana Cieślara, który odkrywał jasne i ciemne karty historii Kościołów, a także poruszył temat lustracji. Seminaria zakończył prof. dr hab. Karol Karski, przedstawiając historię ekumenizmu, a także wskazując sposoby, jakimi Kościoły dążą do wspólnoty. W trakcie wykładów i seminariów prowadzone były zajęcia dla dzieci, których rodzice chcieli brać udział w programie.

Codziennie o godz. 19.00 na uczestników czekała prawdziwie chrześcijańska uczta – wieczór ewangelizacyjny rozpoczynający się koncertem gościa wieczoru. W pierwszą niedzielę oraz w sobotę pod koniec Tygodnia zespół „OdNowa” zagrał „koncert uwielbienia”. W poniedziałek grał zespół TBF z Kalisza, który, mimo iż wystąpił w mocno okrojonym składzie, zebrał burzę oklasków. Następnie „Zelowskie Dzwonki” pod przewodnictwem ks. Wiery Jelinek dały wspaniały występ, grając klasykę muzyki chrześcijańskiej oraz utwory nowoczesnych kompozytorów. Tomasz Żółtko w charakterystyczny dla siebie sposób podzielił się swoją muzyką, jak i świadectwem. Bartek Pielak z zespołem zaprezentował elektro-sakro-pop, a Beata Bednarz swoim koncertem tak porwała publiczność, że ta domagała się bisów. Po muzyce przychodził czas na ewangelizację, w której Chrystusa zwiastował ks. Bogdan Wawrzeczko (z Węgrowa). Jego poczucie humoru znakomicie wpływało na nastrój uczestników, nie umniejszając powagi przedstawianej treści.

Tydzień Ewangelizacyjny zakończyło nabożeństwo z kazaniem bp Marka Izdebskiego, a zespół ze Zgierza na pożegnanie zaśpiewał znaną pieśń Nie bój się, bo jestem z Tobą (mówi Pan). Pieśń owa wspaniale podsumowała temat Tygodnia: I jak tu żyć?.

Wspólnie spędzony czas został doskonale zorganizowany i ciężko było się rozstawać. Pozostały nam wspomnienia oraz zdjęcia, które w sporej ilości można obejrzeć na stronie www.zelandia.pl/te2007.

Daniel Kalinowski, Ewa M. Jelinek
[Studenci ChAT-u]