Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 3-4/2007

Dnia 24 lutego br. w sobotę w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego (Św. Krzyż) prowadzonym przez katolickich Ojców Misjonarzy Oblatów, doszło do znamienitego wydarzenia międzywyznaniowego. W tym najstarszym Pańskim sanktuarium chrześcijańskim w Polsce odbyło się ekumeniczne spotkanie modlitewne, pod hasłem: Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę (Mk 7:37).

O godz. 11.00 w zabytkowej kaplicy Oleśnickich po raz pierwszy w historii tego miejsca Akatyst ku czci Św. Krzyża poprowadził w języku polskim, przy wystawionych relikwiach, o. mitrat Eugeniusz Cebulski z Wrocławia wraz z ks. Piotrem Sołowskim proboszczem prawosławnej parafii w Michałowie, ks. kanonikiem Władysławem Tyszukiem proboszczem parafii w Kielcach i ks. protodiakonem Grzegorzem Cebulskim, również z wrocławskiej parafii prawosławnej Św. Cyryla i Metodego. W modlitwie uczestniczył znakomity męski chór prawosławny „Oktoich”.

Do uczestników spotkania przesłali listy wraz ze słowami błogosławieństwa: abp Szymon – prawosławny władyka diecezji łódzko-poznańskiej i bp Andrzej Dzięga – rzymskokatolicki ordynariusz diecezji sandomierskiej.

Kościół rzymskokatolicki reprezentowali: gospodarze misjonarze oblaci w osobach o. Karola Lipińskiego OMI – ekonoma klasztoru, o. Mariana Puchały OMI – superiora z Poznania i opiekuna koła ekumenicznego Alumnów oblackich WSD w Obrze, o. Damiana Kopyto OMI.

Z diecezji kieleckiej przybyli ks. dr Paweł Borto wykładowca WSD i ks. Jacek Kopeć – dyr. Zespołu Szkół Katolickich im św. Stanisława Kostki. Wyznanie polsko-katolickie natomiast reprezentowali: ks. Paweł Walczyński proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Hucisku i Kielcach i ks. Krzysztof Pikulski proboszcz parafii MB Bolesnej ze Skarżyska-Kamiennej.

W modlitwach wzięli również udział: ekumeniczny męski zespół muzyki cerkiewnej Oikoumene z Kielc, przedstawiciele kieleckiej parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja i Ewangelicko-Augsburskiej z Radomia i Kielc, członkowie Diecezjalnej Rady Ekumenicznej diecezji kieleckiej, ks. Jarosław Koczur proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Myszkowie i ks. Grzegorz Stachura z najstarszej katolickiej parafii św. Wojciecha w Kielcach oraz kawalerowie i damy Zakonu Bożogrobców, a także katoliccy klerycy z Obry i z WSD z Kielc. Na spotkanie dojechali pielgrzymi z Warszawy, Białegostoku, Wrocławia, Huciska, Katowic, Końskich. Najliczniejszą grupę stanowili młodzi Kielczanie – 40 osób – zaangażowani w działalność ekumeniczną w swoim mieście. Razem było ponad 120 osób.

Na zakończenie wspólnego nabożeństwa zebrani wierni świeccy i duchowni oddali cześć i hołd przechowywanym tu od wieków świętym relikwiom Krzyża. Po obiedzie w tzw. domowej kaplicy klasztornej oblatów uczestnicy zebrali się ponownie, aby wysłuchać interesującej prelekcji ks. E. Cebulskiego na temat Roku liturgicznego w Kościele Prawosławnym i opinii po wizycie papieża Benedykta XVI w Turcji. Po wykładzie i ożywionej dyskusji można było posłuchać koncertu chóru Oktoich, który wykonał kilka utworów z tradycji Kościołów Wschodnich, m.in. Kościoła gruzińskiego. Ten zespół jest niewątpliwie jedną z najlepszych formacji wokalnych muzyki cerkiewnej w Polsce.

Modlitewne spotkanie przebiegające w serdecznej atmosferze uwieńczyło wspólne błogosławieństwo obecnych duchownych, któremu przewodniczył ks. mitrat Eugeniusz Cebulski.

Ekumeniczne Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan na Św. Krzyżu odbywają się od 1999 roku. Ich inicjatorem i pomysłodawcą jest o. Karol Lipiński OMI, który, zanim przybył do tego sanktuarium, pracował jako przełożony przez 16 lat w Kodniu nad Bugiem. Świętokrzyskie zloty to przede wszystkim konferencje, wykłady, wspólne nabożeństwa z udziałem znanych ekumenistów, teologów i biblistów, ale także czas wolny i wspólne posiłki.

Najważniejsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w 2001 roku, kiedy na Święty Krzyż przybyło czterech chrześcijańskich biskupów: abp Abel – prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, bp Zdzisław Tranda – ówczesny zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, bp Mieczysław Cieślar – biskup diecezji warszawskiej z Kościoła Ewangelicko--Augsburskiego i bp Mieczysław Jaworski – rzymskokatolicki sufragan pomocniczy diecezji kieleckiej.

Lokalne media porównywały to niezwykłe spotkanie do ekumenicznej modlitwy w Drohiczynie z udziałem papieża Jana Pawła II, ponieważ dotąd na tych terenach (diecezji czy regionu) nie było tak doniosłego i ważnego wydarzenia dla dialogu międzychrześcijańskiego.

Przemysław K. Kasprzyk