Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Image

Na fotografii: Senior Synodu Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego ks. Joel Ruml udziela błogosławieństwa
foto: Amos Jelinek

W sobotę 4 listopada 2006 r. w zelowskiej parafii odbył się uroczysty Czeski Wieczór Zborowy. Został zorganizowany z okazji planowanej od co najmniej dwóch lat wizyty członków Rady Synodu Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego w Czechach. Gdy wizyta owa miała już dojść do skutku, przedsięwzięcie zaczęło nabierać potężnego rozmachu. W skład przybyłej delegacji wchodzili: Senior Synodu (odpowiednik biskupa) ks. Joel Ruml, jego I z-ca ks. Pavel Klinek i II z-ca ks. Miloš Rejchrt, kuratorka Synodu (odpowiednik prezesa Konsystorza) dr Mahulena Čejkova i jej dwaj zastępcy: Pavel Stolař i Pavel Prosek, przewodniczący Synodu ČCE Vladimir Kopecky, i ks. Petr Brodsky – duchowny oddelegowany do kontaktów ze zborami o tradycji czeskobraterskiej zagranicą.

W sobotę przed południem miały miejsce rozmowy z członkami Konsystorza naszego Kościoła. Goście dowiedzieli się wówczas, że około 60-80% jego członków w Polsce ma korzenie czeskobraterskie, mimo powojennej zawieruchy, która tak strasznie obeszła się z naszymi zborami. Po południu odbył się wspomniany już, uroczysty Czeski Wieczór Zborowy. Swoją obecnością zaszczycili nas także członkowie Konsystorza z bp. Markiem Izdebskim. Obecni byli również: I sekretarz ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie p. Pavel Baldik z rodziną, sekretarz ambasady Korei Południowej w Warszawie (członek zboru warszawskiego) p. Shik Kim, przedstawiciel Stowarzyszenia Exulant dr Josef Ćap, ks. Zdzisław Tranda (emerytowany biskup KER) i licznie zgromadzeni członkowie zboru oraz jego przyjaciele.

Spotkanie, rozpoczęte w kościele krótkim koncertem dwóch grup zespołu "Zelowskie Dzwonki", trwało jeszcze około trzech godzin w sali Domu Zborowego. Po ciepłym posiłku, przy słodyczach, mieliśmy niezapomnianą przyjemność wysłuchania refleksji naszych gości na temat aktualnych i bardzo życiowych problemów współczesnego chrześcijanina. Wszyscy uczestnicy wieczoru, słuchając świadectw wiary, odczuwali głęboką wdzięczność Bogu za Jego Opatrzność, którą kolejny raz mogli sobie uświadomić.

Nasi goście odwiedzili także sąsiednie zbory: w Łodzi, Bełchatowie i Kleszczowie. Ostatniego dnia trzydniowej wizyty połowa delegacji służyła Słowem Bożym podczas nabożeństw w zborach centralnej Polski, a druga połowa asystowała w nich.

Soli Deo Gloria

Ks. J. Wiera Jelinek

 

Zapraszamy do obejrzenia migawek z tych wydarzeń na stronie internetowej: www.zelandia.pl .