Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImageNR 1-2 / 2006

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan trwa na całym świecie od 18 do 25 stycznia. W stolicy tradycyjnie dłużej: nabożeństwa rozpoczęły się w tym roku 9 a zakończyły 29 stycznia. Program obchodów obejmował nabożeństwa w siedmiu parafiach Kościołów zrzeszonych w PRE i dwunastu rzymskokatolickich. Tradycyjnie było też nabożeństwo u Adwentystów Dnia Siódmego. Modlitwom towarzyszyło hasło, wybrane przez chrześcijan z Irlandii: Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). Kolekta zebrana podczas nabożeństw została przeznaczona dla rodzinnego domu dziecka w Warszawie.

O siostrze Joannie od Jedności

Siostra Joanna była i jest matką ekumenizmu nad Wisłą - powiedział bp senior Janusz Narzyński (lut.) podczas prezentacji książki "Aby byli jedno. Pasja życia siostry Joanny Lossow". Spotkanie odbyło się 2 stycznia w pierwszą rocznicę śmierci franciszkanki z Lasek.

Jedność chrześcijan była pasją życia s. Joanny Lossow - podkreślił ks. prof. Michał Czajkowski (rzym.-kat.). - Przyświecały jej słowa luterańskiego duchownego ks. Zygmunta Michelisa: Jeśli nawrócimy się do Chrystusa i Jego Ewangelii, nawrócimy się również nawzajem do siebie.

Paweł Bieliński, dziennikarz KAI, mówił o pracy s. Joanny z młodzieżą, którą wciągała ona do działalności ekumenicznej. Młodych ludzi pociągało to, że zaangażowanie franciszkanki nie miało nic z egzaltacji. Sama usuwając się w cień, pozwalała młodzieży poczuć się aktorami pracy ekumenicznej.

Książka autorstwa s. Marii Krystyny Rottenberg liczy 500 stron. Przedstawia życie i działalność s. Joanny na tle Dzieła Lasek. Zawiera także sylwetki innych osób zaangażowanych w pracy na rzecz jedności chrześcijan.

Ewa Jóźwiak

Modlitwy ekumeniczne w Warszawie - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl