Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 11-12 / 2005

ŻYWA WIARA W ERZE WYZWAŃ

W Biblii jedenasty rozdział Listu do Hebrajczyków mówi o sprawach wiary. Autor pokazuje - poczynając od definicji wiary, poprzez prezentację ludzkich charakterów - czym potrafi być wiara dla człowieka. Dzięki temu możemy także dostrzec, w jaki sposób Bóg nawiązuje z nim kontakt. Ów opis, od Abla do czasów Nowego Testamentu, uzmysławia nam, że zjawisko, które zostało przedstawione jako żywa wiara, nie było raz na zawsze danym sposobem na życie bez cierpień, czy sposobem na zdobycie wszelkiego dobra i zdrowia, jakiego można by tylko sobie życzyć. Przeciwnie, długa lista osób, których doświadczenia stanowiły przykład wiary, obejmuje czasy obfitujące w wiele wyzwań - i, mówiąc słowami autora Listu do Hebrajczyków - osoby te nie zaznały pełni tego, w co wierzyły.

Choć jest to wykład, a nie kazanie, pragnę - pozostając w zgodzie z dobrą tradycją Reformacji - rozpocząć "od początku", czyli "od Pisma". Jak możemy mówić o żywej wierze w tych pełnych wyzwań czasach, w których przyszło nam żyć, bez odniesienia do żywej wiary osadzonej w konkretnym biblijnym miejscu i biblijnym czasie, widzianym poprzez fragmenty Biblii? Jestem bardzo wdzięczna, że temat, który profesor Iain Torrance wybrał na wieczór inaugurujący jego prezydenturę, łączy się ze wspólnym czytaniem Pisma Świętego. Uznaliśmy, że właśnie ten fakt stanowi o wierze w tysiącleciu, w którym się sami znajdujemy.

Wspólne czytanie Pisma jest bardzo ważne. Zgodnie z Pismem, aby móc głosić o żywej wierze w naszych wymagających czasach, musimy być pewni, że kiedy trzymamy je mocno w jednej dłoni, druga równocześnie obejmuje gazety, telewizję i radio. Parafrazując stwierdzenie przypisywane Karlowi Barthowi - Biblię mamy mieć w jednej ręce, prasę w drugiej. Musimy wspólnie i starannie odczytywać znaki czasu i jeszcze raz słuchać Boga w związku z misją, do której zostaliśmy wybrani i powołani.

Przygotowując się do 24. Zgromadzenia Generalnego, Światowy Alians Kościołów Reformowanych (ŚAKR) przeprowadził badanie na temat wyzwań, jakie stoją przed dzisiejszym Kościołem w różnych sytuacjach i okolicznościach, które nam towarzyszą. Znaki czasu, które zostały zaakcentowane w tym badaniu, to poszukiwanie odnowy duchowej, obawa o pokój i bezpieczeństwo dzisiejszego świata, degradacja środowiska naturalnego i ogólnoświatowa niesprawiedliwość ekonomiczna1.

Ks. Setri Nyomi

Wiara w Trzecim Millenium - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl