Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

ImageNR 11-12 / 2005

W dniach 23-25 września 2005 r. odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich. Temat Forum brzmiał: Woda darem dla człowieka. Hasło biblijne głosiło: Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód (Izaj. 55, 1a). W drugim dniu obrad rozważanie wieczorne wygłosiła Biruta Pachnik, członkini warszawskiej Parafii Ewangelicko-Reformowanej.

Woda to symbol życia. Nigdy nie była żywiołem ładu i spokoju. Uosabiała to, co nieukształtowane, niezróżnicowane - przypominała pierwotny chaos, z którego powstały wszelkie formy, uznawana była za materię pierwotną, z której wszystko wzięło swój początek i w której wszystko znajduje swój kres. W obrazie biblijnym z Księgi Genesis tylko Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód zanim powstał świat. Z jednej strony woda wyraża ciemność i niebyt, z drugiej - kosmiczną prapotencję. W wielu kulturach była i jest środkiem odpędzania złych mocy i nieszczęść. Kultowe obmycie stanowiło nie tylko oczyszczenie z brudu; uwalniało również z nieczystości duchowych. Tak więc obcowanie z wodą zostało włączone do ważnych rytuałów i obrzędów.

Ludzie od pokoleń troszczyli się o wodę i poszukiwali jej, ponieważ była źródłem ich życia. W Starym Testamencie znajdujemy często opowieści o studniach, które stanowiły miejsca spotkań; nadawano im nazwy (np. studnia Jakuba), stanowiły symbol błogosławieństwa Bożego. O studnie toczyły się również walki.

W I Księdze Mojżeszowej w rozdz. 26 czytamy o zasypaniu przez Filistynów studzien z czasów Abrahama w Dolinie Geraru, które następnie odkopał Izaak i przywrócił im dawne nazwy. Walki o studnie trwały kolejne lata. Izaak wywędrował do Beer-Szeby, gdzie ukazał mu się Pan z błogosławieństwem dla niego i jego potomstwa. Tu Izaak wybudował Bogu ołtarz, rozbił swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali studnię.

W tej samej Księdze w rozdz. 21 czytamy o sporze między Abrahamem i Abimelechem o studnię, zakończonym przymierzem. W rozdz. 24 sługa Abrahama szukał przy studni żony dla Izaaka i spotkał Rebekę, która napoiła jego i jego wielbłądy. To tylko nieliczne przykłady znaczenia studni (wody) dla nomadów, koczowniczych ludów Bliskiego Wschodu.

Biruta Pachnik

Woda darem dla człowieka - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl