Drukuj

ImageNR 11-12 / 2005

Niewielki Kościół ewangelicko-reformowany w naszym kraju miał od dawien dawna (jak daleko sięgam pamięcią) szczęście do duchownych miłujących własną tradycję wyznaniową oraz otwartych nie tylko na protestanckich współwyznawców, lecz również na prawosławnych lub katolików. Wystarczy wspomnieć nieodżałowanego biskupa Jana Niewieczerzała, wieloletniego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (1960-1975), będącego dla wielu niepodważalnym autorytetem w zakresie ekumenicznej postawy wobec wierzących inaczej. To samo można powiedzieć o dwóch innych przedwcześnie zmarłych księżach - Bogdanie Trandzie i Jerzym Stahlu - a także o ks. Władysławie Paschalisie, który zapisał się w pamięci przede wszystkim jako pionier kontaktów z katolikami.

Ks. biskup Zdzisław Tranda, którego jubileusz osiemdziesiątych urodzin właśnie obchodzimy, należy zdecydowanie do wymienionego grona duchownych - ekumenistów. Poznałem biskupa w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy był jeszcze proboszczem parafii w Zelowie. Już wówczas był znany na tym terenie jako zaangażowany orędownik współpracy międzywyznaniowej, realizowanej głównie z miejscowymi luteranami i baptystami. Przez wiele lat zabiegał wytrwale o podobną współpracę - zwłaszcza w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan - z wyznawcami z Kościoła rzymskokatolickiego. Cel ten zdołał osiągnąć w 1978 roku, tj. w momencie, gdy wybrany został na biskupa Kościoła.

Po objęciu stanowiska biskupa ks. Zdzisław Tranda wszedł z racji pełnionego urzędu w skład Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Dobrze pamiętam jego działalność z tamtego okresu, gdyż byłem wówczas etatowym pracownikiem PRE. Gdy w 1980 roku stanął na czele Komisji Ewangelizacji, zorganizował w przeciągu kilku lat trzy ekumeniczne seminaria dla pracowników służby zdrowia, konferencję poświęconą problemom narkomanii i jej zapobieganiu, inicjował i patronował kilku konferencjom ewangelizacyjnym z udziałem wybitnych ewangelistów zagranicznych. Organizował też seminaria poświęcone pomocy ludziom niepełnosprawnym i ludziom umierającym.

Prof. Karol Karski

Biskup Zdzisław Tranda - budowniczy pomostów - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl