Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 9-10 / 2005

Bielsko-Biała, 9-11 września 2005 roku

Organizacja

Forum Inteligencji Ewangelickiej zostało tym razem zorganizowane przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej. Zgodnie z tradycją spotkania odbywają się w Wiśle-Jaworniku na przemian z innym większym miastem. Obrady w dużym mieście bywają mniej "intymne" (tak czasem mówimy o obradach w "jawornickim zaciszu"), ale posiadają zazwyczaj piękną oprawę zewnętrzną.

Tak było i tym razem. Komitet Honorowy Forum utworzyli: biskup, marszałek województwa, dwie posłanki do Parlamentu Europejskiego, dwóch starostów, prezydent miasta i inne dostojne osoby, a o sprawny przebieg obrad i miłe spędzanie wolnego czasu dbał bardzo skuteczny i dynamiczny Komitet Organizacyjny, który reprezentowały trzy najpopularniejsze na tym Forum osoby, a mianowicie (wymieniając alfabetycznie): pan Józef Król, pani Renata Rosowska i ks. bp Jan Szarek. Forum ożywiła młodzież szkolna z Towarzystwa Rejowskiego, zaś piękny występ dali uczniowie ze szkół muzycznych.

Odmienną, choć równie doskonałą oprawą XI Forum było samo miasto, a szczególnie zwiedzane przez nas z przewodnikiem jego zabytkowe, ewangelickie dzielnice, zwane Bielskim Syjonem. Piękne jest całe zagłębie turystyczne - Ustroń, Wisła, Kubalonka, Salmopol, Szczyrk - po którym wędrowaliśmy i jeździliśmy autokarem.

Program i przebieg obrad

Hasło wiodące XI Forum brzmiało: "Misja dzisiaj". Obrady poprowadzono systemem wykładów (było ich pięć w ciągu dwóch dni) i dyskusji. Część oficjalną ożywiały występy młodzieży, odtwarzające atmosferę z czasów Mikołaja Reja oraz imprezy towarzyszące - dwie wycieczki, koncert oraz uroczysta kolacja.

Tematyka wykładów dotyczyła życiorysów dwóch wybitnych postaci (i spełnianych przez nich misji), które wyraźnie się zaznaczyły w naszej historii. Wykład prof. Janusza Maciuszki przybliżył nam osobę i epokę Mikołaja Reja, a wykład dr. Jarosława Kłaczkowa – osobę ks. bp. Andrzeja Wantuły (we foyer szkoły znajdowała się też wystawa poświęcona biskupowi). Dwa inne wystąpienia bardzo plastycznie zobrazowały losy dwóch ewangelickich społeczności. Prof. Ewa Chojecka w znakomitym wykładzie omówiła historię budynków wzniesionych w ciągu kilku ostatnich wieków przez ewangelików z Bielska i na tym tle ukazała losy tych, którzy je budowali. Natomiast przejmujący wykład prof. Andrzeja Friszke zapoznał nas z dramatem, którego doświadczyła społeczność ewangelicka Mazur w ciągu pierwszych kilkunastu lat po drugiej wojnie światowej. Centralny (tematycznie) wykład ks. Grzegorza Giemzy na temat misji został w sposób niezamierzony (niezawinione spóźnienie referenta) przekształcony w seminarium, zagajone wystąpieniami ks. bp. Jana Szarka i prof. Jerzego Buzka (misja widziana oczyma wybitnych przywódców - duchownego i świeckiego). Po referatach nastąpiła ożywiona wymiana zdań zwieńczona... właściwym referatem. Dzięki temu dyskusja nad głównym tematem toczyła się jeszcze długo w kuluarach, na wycieczce i w trakcie posiłków. I przecież właśnie o to chodziło!

Prof. Jarosław Świderski

XI Forum Inteligencji Ewangelickiej - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl