Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Foto: Marcin Woźniak
ImageNR 9-10 / 2005

Pod takim hasłem przebiegał VI Zjazd Gnieźnieński, który odbył się w dniach 16-18 września. Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, a także bratnich religii - judaizmu i islamu - zgromadzili się, by wspólnie rozważać aktualne wyzwania dialogu, tak potrzebnego dla budowy wspólnego europejskiego domu.

Dialog w szerokim znaczeniu

Z okazji kongresu zgromadziło się w Gnieźnie około 700 przedstawicieli różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. Przewaga katolików jest najzupełniej zrozumiała, jeśli pamiętać, że pierwsze edycje Zjazdów miały charakter właśnie wewnątrzkościelny. Gości ekumenicznych po raz pierwszy zaproszono w roku minionym, tak też było i tym razem. Wśród delegatów różnych polskich Kościołów nie zabrakło także reprezentantów Kościoła ewangelicko-reformowanego, z ks. superintendentem Markiem Izdebskim na czele. Wśród dostojników Kościoła rzymsko-katolickiego byli w Gnieźnie: kard. Walter Kasper - przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan oraz abp Michael Fitzgerald, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Religie niechrześcijańskie reprezentowali natomiast: Michael Schudrich - naczelny rabin Rzeczpospolitej, mufti Tomasz Miśkiewicz - przewodniczący Rady Imamów Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz Mustafa Cerić - Wielki Mufti Bośni i Hercegowiny. W dyskusjach uczestniczyli znamienici politycy polscy i zagraniczni, wśród których był m.in. były kanclerz Niemiec, Helmut Kohl. Zjazdowi patronowali dwaj niezaprzeczalnie wielcy ludzie dialogu, którzy odeszli do Pana w bieżącym roku - papież Jan Paweł II oraz brat Roger, założyciel ekumenicznej Wspólnoty z Taizé (miał podobno gościć na tegorocznym kongresie).

Dialog europejski to zagadnienie bardzo szerokie, które należało rozważać w różnych aspektach. Mówiono więc o dialogu pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań, o dialogu społecznym, o dialogu z innymi religiami i kulturami oraz o dialogu pomiędzy Kościołami a państwem i strukturami Unii Europejskiej. Wiele uwagi poświęcono dialogowi międzynarodowemu – zwłaszcza pomiędzy Polską a Niemcami, do czego okazją stała się przypadająca w bieżącym roku 40. rocznica listu polskich biskupów do biskupów niemieckich.

Tam, gdzie dialog łączy się z dobrą wolą i działaniem - przynosi on zmiany - argumentował pierwszego dnia trwania zjazdu Jarosław Pietras, minister ds. europejskich RP. I słowa te można odnieść bez wątpienia do dialogu na każdej płaszczyźnie. Niestety, podczas VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, gdzie tyle mówiono o dialogu, pojawiły się "pęknięcia". Strona katolicka bowiem, nie po raz pierwszy zresztą, próbowała ukazać swą wyższość.

Marcin Woźniak

"Europa dialogu" - być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl