Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 8-9 / 2004


A pozostała przy życiu
resztka z domu Judy
zapuści korzeń w głąb
i wyda owoc w górze.
(II Król. 19: 30)

27 sierpnia miało miejsce w Birżach wydarzenie historyczne dla Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Litwie: pierwszy od II wojny światowej superintendent, ks. Rimas Mikalauskas, został wprowadzony w urząd na trzyletnią kadencję.

W tym wielkim święcie Kościoła litewskiego (Lietuvos Evangeliku Reformatu Baznycia - "Unitas Lithuaniae") wzięli udział goście z Niemiec, Polski, Szwecji i Węgier.

Podczas uroczystego nabożeństwa kazanie w oparciu o tekst biblijny przypadający na ten właśnie dzień - fragment z II Król. 19 - wygłosił bp Gerrit Noltensmeier, generalny superintendent Kościoła Lippe (Niemcy).

Ta dawna historia ze Starego Testamentu - zdaniem kaznodziei - jest jakby na ten dzień napisana. Znajdujemy w niej bowiem wiele paraleli z historią Kościoła reformowanego na Litwie. Podobnie jak resztka z domu Judy, Kościół reformowany na Litwie po II wojnie światowej pozostawał w rozproszeniu, a bożki tego świata triumfowały, ale Bóg dał obietnicę odnowy: Pozostała przy życiu resztka z domu Judy zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze.

Wy możecie nam powiedzieć jak trudno jest żyć - mówił kaznodzieja - gdy ludowi Bożemu odbierze się wolność, jak to jest, gdy obcy bogowie i ideologie tego świata triumfują. Wy, podobnie jak lud Boży, to przeżyliście.

Mówca wspominał spotkanie sprzed pięciu lat, kiedy to grupa młodych Litwinów z nadzieją opowiadała o Bożych obietnicach. W następnych latach młodzi ludzie w Kościele litewskim stawali do służby pastorskiej, odbudowywały się struktury Kościoła. Dziś rozpoczyna się nowy rozdział historii waszego Kościoła - mówił - oto jesteśmy świadkami uroczystości wprowadzenia w urząd pierwszego powojennego superintendenta, ks. Rimasa Mikalauskasa. Boże obietnice dziś wypełniają się dla waszego Kościoła.

Po kazaniu nastąpił moment ordynacji nowego litewskiego superintendenta. Ceremonię prowadzili i ręce nakładali: bp Gerrit Noltensmeier, bp Marek Izdebski z naszego Kościoła i bp Gusztáv Bölcskei z Węgier.

Ewa Jóźwiak

Wypełnia się obietnica odnowy - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl