Drukuj

Okładka 3/2003NR 3 / 2003

Zagrożony pokój na świecie, umiejętność dzielenia się wiarą i kondycja ludzkiej egzystencji były tematami rozważań podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie. Maraton modlitewny trwał prawie miesiąc, gromadząc ekumenistów na 23 nabożeństwach, codziennie w innym kościele.

Razem przeciw zagrożeniom

Dramatycznym apelem o wspólny protest przeciw wojnie USA z Irakiem zakończył kazanie ks. Roman Lipiński w kaplicy metodystycznej. Jego zdaniem jest to naglące wyzwanie dla chrześcijan w Polsce. Pięć dni później (29 stycznia) biskupi trzech Kościołów ewangelickich: naszego, luterańskiego i metodystycznego wydali oświadczenie w tej sprawie, odrzucając wojnę jako narzędzie państwowej polityki zagranicznej, potępiając produkcję, posiadanie i używanie broni nuklearnej, chemicznej i biologicznej i opowiadając się za dobrowolnym, powszechnym i całkowitym rozbrojeniem.

Do tego orędzia nawiązał bp Marek Izdebski w kazaniu wygłoszonym w kościele św. Marcina. Współczesny świat oferuje wiele wizji jedności: jedność ekonomiczną, polityczną i ideologiczną - mówił. My powinniśmy głosić wizję życia w jedności w Chrystusie. Możemy razem pracować na rzecz wspólnego dobra i razem przeciwstawiać się wszelkim zagrożeniom.

Zakazane Słowo Boże?

Tradycyjnie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. W Warszawie maraton ekumeniczny osiągnął prawie miesiąc (9-30 stycznia). Każdego roku coraz więcej parafii włącza się w obchody. Tym razem po raz pierwszy mieliśmy okazję modlić się w cerkwi greckokatolickiej.

Ewa Jóźwiak

Skarb w glinianych naczyniach - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl