Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Okładka 2-3/2002NR 2-3 / 2002

Na przełomie września i października minęły 63 lata od ukończenia przez Dietricha Bonhoeffera książki Życie wspólne (Gemeinsames Leben). Wyrosła ona z osobistych doświadczeń i przeżyć we wspólnocie tego protestanckiego teologa i kaznodziei. Książka napisana została niemal jednym tchem i już rok później, tj. w 1939 r. wydano ją w Niemczech. Do polskiego czytelnika dociera dopiero teraz: w 2001 r. wydało ją Wydawnictwo Zmartwychwstańców Alleluja z Krakowa, w przekładzie Kazimierza Wójtowicza CR.

Kiedy w 1934 r. formował się ostatecznie niemiecki Kościół Wyznający (Bekennende Kirche), odcinając się zdecydowanie od ewangelickiego Kościoła państwowego, który podporządkowywał biblijne treści ideologii nazistowskiej, Bonhoeffer wracał właśnie z Londynu. Pracował tam jako duszpasterz niemieckich emigrantów. Natychmiast przyłączył się do Kościoła Wyznającego i stał się jednym z jego najaktywniejszych członków. W 1935 r. objął kierownictwo seminarium dla kaznodziejów Kościoła w Finkenwalde (obecnie Szczecin-Zdroje). Wspólnota, którą stworzył wśród słuchaczy, kierująca się zasadami opartymi na Biblii, stała się punktem wyjściowym i polem doświadczalnym. Ustanowione zasady jej egzystencji mogły być weryfikowane na co dzień. Dla Bonhoeffera był to nowy etap życia, poszukiwał innych wartości. "Już w latach 1932-1933 zaczęły krążyć w kołach uniwersyteckich zadziwiające w tym środowisku pogłoski, że docent Bonhoeffer zrobił się pobożny, (...) że przestał on traktować zawód teologa w taki sposób, jak to było dotąd dość powszechnie przyjęte, jak tylko pasjonującą przygodę intelektualną, (...) poświęcał coraz więcej czasu na pracę duszpasterską" - napisał w przedmowie do polskiego wydania o. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski z Papieskiej Akademii Teologicznej we Wrocławiu.

W 1937 r. seminarium Kościoła Wyznającego zostało zamknięte, gdyż władze Rzeszy uznały Bonhoeffera za "wroga państwa". Rok później, w mieszkaniu swojej siostry Sabiny w Getyndze, Bonhoeffer jeszcze raz powrócił do tamtych doświadczeń: powstało Życie wspólne.

Danuta Lukas

Chrześcijańska wspólnota w czasach trudnych - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl