Drukuj

Nr 7/1990

Losy Polski związane są z wydarzeniami w innych krajach, zwłaszcza europejskich. Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego pragnie odnieść się do sytuacji w państwach niemieckich.

Jesteśmy przekonani, że zjednoczenie Niemiec jest zgodne z wolą większości Niemców, w tym także chrześcijan w Niemczech. Wraz z całym naszym narodem wyrażamy jednak troskę o to, by proces zjednoczenia przyczynił się do budowy nowego ładu europejskiego, opartego na sprawiedliwości i zrozumieniu między narodami. Przeciwstawiamy się wszelkim tendencjom nacjonalistycznym, które zaktywizowały się w obu częściach Niemiec. Bliskie jest nam natomiast stanowisko prezentowane przez chrześcijan, ą zwłaszcza przez Kościoły ewangelickie w Niemczech. Podkreślamy z zadowoleniem, że właśnie ewangelicy w RFN byli pionierami i animatorami niemiecko-polskiego pojednania. Z radością przyjmujemy fakt, że ewangelicy z NRD zainicjowali ruch na rzecz demokracji w swojej ojczyźnie. Z wdzięcznością przyjmujemy i to, że ewangelicy z obu części Niemiec wielokrotnie dawali dowody prawdziwej przyjaźni wobec naszego narodu, m.in. przez żądanie bezwarunkowego uznania zachodnich granic Polski. Wzywamy wszystkich chrześcijan w Polsce i w; Niemczech, aby zjednoczyli się w wysiłkach i wspólnie dążyli do budowy wolnej, sprawiedliwej, zjednoczonej i pozbawionej widma konfliktów Europy. Według naszych przekonań Niemcy będą naprawdę zjednoczeni wtedy, gdy połączą ich bratnie więzy z innymi narodami, w tym z Polakami. O to będziemy się nieustannie modlić do Pana Kościoła.