Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

3 ks. Michał Koktysz: Naprawdę dobra zmiana
Kazanie

5 Żony pastorów
Warto przeczytać

5 Jarosław Świderski: Tu i teraz
Felieton

6 Ewa Jóźwiak: Cykl życia
Kazanie

8–19, 37 WYDARZENIA

20 ks. Zdzisław Tranda: Życzliwy i serdeczny
Wspomnienie ks. Adama Kuczmy (1924–2017)

21 Małgorzata Grzywacz: Luteranie w europejskiej części Rosji
O obecności ewangelików w Moskwie, Petersburgu i nie tylko

24 Jerzy Sojka: Ekumeniczne deklaracje reformowanych
Spojrzenie na dokumenty, które stały się plonem ekumenicznych spotkań ewangelików reformowanych w jubileuszowym roku 2017

28 Joanna Kluczyńska: W trosce o jakość życia
Jak hospicja wpierają tych, którzy zbliżają się do kresu swojego życia

32 Grzegorz Michalak: Konwersje w Warszawie w XIX wieku
Jak prawie dwieście lat temu wyglądały konwersje na wyznanie ewangelicko-reformowane

34 Jarosław Balcewicz: Od kalwinizmu do przedsiębiorczości
Religie a rozwój gospodarczy

38–40 RECENZJE

 

Jednota 4/2017

 

Kup JEDNOTĘ nr 4/2017:

Informacje o prenumeracie