Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

3 ks. Bogdan Tranda: Kim jest Jezus Chrystus?
Rozważanie z zasobów dźwiękowych Biblioteki Synodu

5 Przekażmy sobie znak pokoju

5 Jarosław Świderski: Gdyby ks. Bogdan był dziś wśród nas
Felieton

6 W archiwalnych JEDNOTACH
Na 90-lecie JEDNOTY przypominamy fragmenty artykułów sprzed lat

7–14 WYDARZENIA

14–19 KS. BOGDAN TRANDA

14 Barbara Stahlowa: Potrafił poruszać serca i pobudzać umysły
Ks. Bogdan – redaktor

16 Władysław Scholl: Nauczyciel, duszpasterz, współpracownik
Ks. Bogdan – pastor

18 Grzegorz Polak: Chrześcijanin „gorący” i odważny
Ks. Bogdan – ekumenista

20 ks. Edward Puślecki: Ekumenizm to troska o wspólny dom
Refleksja związana z 70-leciem Polskiej Rady Ekumenicznej

27 To ważne, by się wzajemnie poznawać
Z ks. bp. Jerzym Samcem, nowym prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, rozmawia Michał Karski

32 Joanna Szczepankiewicz-Battek: Protestanci na Maderze
Kościoły protestanckie na portugalskiej wyspie

37 Ciekawy jest ten świat
Z Wiaczesławem Czerniewem, niewidomym doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawia Irena Scholl

 

Jednota 3/2016

 

Kup JEDNOTĘ nr 3/2016:


Informacje o prenumeracie