Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

3 Małgorzata Platajs: Lojalni współpracownicy Boga
Kazanie podczas cyklicznego nabożeństwa ekumenicznego

5 Polskie Kościoły w sprawie uchodźców

5 Jarosław Świderski: My to my! Tożsamość i świadectwo
Felieton

6 W archiwalnych JEDNOTACH
Na 90-lecie JEDNOTY przypominamy fragmenty artykułów sprzed lat

7–12 WYDARZENIA

13 Michał Karski: Reformowani a deklaracja o usprawiedliwieniu
Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych proponuje, by przyłączyć się do „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” wraz z oświadczeniem prezentującym ewangelicko-reformowany punkt widzenia

14 Ewa Jóźwiak: Święto konwertytów?
Refleksje nad konwersją zainspirowane żydowskim świętem Szawuot i biblijną historią Rut

16 Ks. Roman Lipiński: Wieczerza Pańska – sakrament Kościoła
Czy w naszym ewangelickim kręgu właściwie rozumiemy to, co Pan Kościoła nam pozostawił?

PAWEŁ HULKA-LASKOWSKI

23 Rafał Marcin Leszczyński (junior): 70. rocznica śmierci Pawła Hulki-Laskowskiego
Wprowadzenie do bloku artykułów o żyrardowskim pisarzu

24 Jerzy Naziębło: Przeciwko totalitaryzmowi
Hulkowa krytyka rządów nazistowskich

27 Piotr Dudkiewicz: Wobec antysemityzmu
O moralnym sprzeciwie Hulki wobec antysemityzmu

29 Agnieszka Janiak-Jasińska: Ghandi robotników żyrardowskich
Jak Hulka dbał o los robotników

32 Rafał Marcin Leszczyński (junior): Teolog liberalny
Myśl teologiczna Hulki

34 Agnieszka Tys: Wychowanie prokulturotwórcze vs dogmatyczne
Refleksje pedagogiczne Hulki

36 Rafał Leszczyński (senior): Znawca i tłumacz literatury czeskiej
Nie tylko Szwejk

38 Andrzej P. Kluczyński: Książka o Hulce
Recenzja pracy zbiorowej „Paweł Hulka-Laskowski – pisarz, religioznawca, bibliofil i pedagog”

39 Dariusz Bruncz: Katolicka encyklopedia ekumenizmu w Polsce
Recenzja „Encyklopedii Ekumenizmu w Polsce (1964–2014)”

 

Jednota 2/2016

 

Kup JEDNOTĘ nr 2/2016:


Informacje o prenumeracie