Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

3 Ewa Jóźwiak: Jeśli nie teraz, to kiedy?
Kazanie z okazji Światowego Dnia Modlitwy 2016

5 Cena przetrwania

5 Jarosław Świderski: O uchodźcach raz jeszcze
Felieton

6 W archiwalnych JEDNOTACH
Na 90-lecie JEDNOTY przypominany fragmenty artykułów sprzed 90, 50 i 20 lat

7 Jarosław Balcewicz: Wystawa o Heweliuszu i reformacji

8 Przedstawiciele religii u prezydenta

8 W skrócie

8 Wizyta grupy studentów teologii z GAW

9 Centralne nabożeństwo ekumeniczne

9 Michał Karski: Zjazd Gnieźnieński

10 Dialog reformowano-zielonoświątkowy

10 Spotkanie europejskich Kościołów reformowanych

11 Dzień judaizmu
Czy i jak Kościoły oraz Polska Rada Ekumeniczna powinny angażować się w regularny dialog z Żydami? Specjalnie dla JEDNOTY komentują przedstawiciele trzech wyznań: ks. Janusz Daszuta (metodysta), Ewa Jóźwiak (ewangeliczka reformowana) i ks. Henryk Paprocki (prawosławny)

15 Ks. Michał Jabłoński: Przetrwanie, trwanie, rozwój?
Jak zainteresować wiernych Kościołem?

19 Jarosław Balcewicz: Metodyści w Gdańsku
Historia obecności metodyzmu w Gdańsku

21 Ks. Roman Lipiński: Pytania w 600 lat po śmierci Mistrza Jana
Refleksje zrodzone pod wpływem obchodów Roku Jana Husa

25 Małgorzata Grzywacz: Odwaga i jej przestrzenie
Sylwetka ks. Johannesa Lepsiusa, ewangelickiego pastora, który mimo cenzury wojennej upublicznił w 1916 r. informacje o ludobójstwie Ormian w Imperium Osmańskim

30 Ks. Zdzisław Tranda: Pionier powojennej pracy młodzieżowej
Wspomnienie Mieczysława Wolffa, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej

32 Michał Karski: A co my zrobiliśmy?
Recenzja filmu „Spotlight” Toma McCarthy’ego

33 Tadeusz Stegner: O reformacji w Polsce i Prusach
Recenzja książki „Opera selecta vol. IV. Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.)” Janusza Małłka

36 Światowy Dzień Modlitwy
Fotorelacja

 

Jednota 1/2016

 

Kup JEDNOTĘ nr 1/2016:


Informacje o prenumeracie