Drukuj

Spis treści:

3  ks. bp Marek Izdebski: Kościół miejscem nadziei
Jest wielkim darem Boga, że w Kościele naszych czasów, wśród zamętu panującego na świecie, możemy się – my, reformowani chrześcijanie – spotkać i z myślą biskupa Rzymu, i z teologiem luterańskim, który przywrócił pojęcie nadziei współczesnemu myśleniu o prawdziwym chrześcijaństwie, i z apostołem Pawłem, który mówi do nas słowami napisanymi wiele stuleci temu, ale jakże aktualnymi i żywymi.

Warto przeczytać: Zbrojna interwencja?

5  Jarosław Świderski: Jesienne smutki
Skąd wszystkie nasze starania o groby przodków i przyjaciół? Czy przypadkiem nie biorą się z naszej fascynacji samą śmiercią? Może nawet z lęku przed nią?

Dziecko sercem rodziny
Pod hasłem „Dziecko sercem rodziny” zainaugurowano tegoroczną ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

7  Daniela Ženatá: 600 lat Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami
Relacja z praskich obchodów rocznicy spożywania Wieczerzy Pańskiej pod obiema postaciami.

7  Karol Pospiszył: Delegacja Kościoła na obchodach w Pradze

9  Jan Bistranin, Dobroslav Stehlík: Pierwotna Jednota Braterska
Pierwotna Jednota Braterska jest dość częstym obiektem zainteresowania historyków i teologów. Na swój sposób do jej spuścizny przyznaje się większość czeskich protestantów.

12  Krzysztof Dorosz: Teologia w służbie wojny
W czasie I wojny światowej, zwłaszcza w jej pierwszym okresie, patriotyzm, choć zrozumiały i naturalny, z łatwością przyjmował rolę religijnej wiary. Wojna stawała się święta, jej cele były nie tylko godne i wzniosłe, lecz także święte.

15  ks. Tomasz Pieczko: Śmierć i zmartwychwstanie
Skoro Nowy Testament jest oszczędny w słowach w wyjaśnianiu stanu po śmierci, podobnie i my bądźmy ostrożni w naszych spekulacjach na ten temat. Jesteśmy wezwani do złożenia naszej ufności w Bogu i to uwalnia nas od potrzeby dokonywania wyobrażeń świata po śmierci i poza nią.

17  ks. Michał Jabłoński: Zmarli mają wciąż szansę!
Jeżeli Bóg jest Stwórcą życia, to również jest i jego odnowicielem. Śmierć nie może być mocniejsza od niego. Przecież on wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, naszego Pana! Wierzymy w to, że i nas kiedyś wskrzesi, gdy zaufamy mu swą wiarą.

19  ks. Dariusz Zuber: Tajemnica śmierci – między ateizmem a teizmem
Czym jest śmierć? Już pobieżnie zastanawiając się nad tym pytaniem można stwierdzić, że na pewno jest wokół niej aura tajemnicy, a może nawet „misterium”, wyrażające się choćby w tym, jak odnosimy się do umierających, w naszym szacunku wobec zmarłych, obrzędach pogrzebu itd.

22  Agnieszka Komicz: Kremacja – biznes czy moralność?
Czy warto poddawać się kremacji? Idąc za modą – tak. Idąc za pogonią za pieniądzem i oszczędnością – tak. A idąc za własnym sumieniem? W kwestii moralnej pojawia się wiele wątpliwości.

24  Judith Ester Cohn Levi: Koncepcja życia wiecznego w judaizmie
Judaizm stanowi wyjątek na tle innych wyznań pokrewnych, ponieważ żydowskie rozumienie zbawienia i życia wiecznego nie znajduje odpowiednika w pozostałych systemach aksjologicznych i filozoficznych oraz teologicznych.

27  Michał Karski: Konferencja o gender
O dokumentach Światowej Federacji Luterańskiej na temat płci w kontekście sprawiedliwości, władzy i przemocy dyskutowano podczas konferencji „Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich”.

28  Widzimy, że kobiety i mężczyźni są równi – z ks. dr Kaisamari Hintikką rozmawia Michał Karski
Refleksja wokół kwestii społecznej sprawiedliwości płci, idea równych ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i Kościele to coś, co Światowa Federacja Luterańska widzi jako rodzaj daru, który może ofiarować w szerszym kontekście ekumenicznym.

 

Jednota 4/2014

 

Kup JEDNOTĘ nr 4/2014:


Informacje o prenumeracie