Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

2 Ewa Jóźwiak: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

3 Kazimierz Bem: Wieczerza i Tajemnica

4 Kazimierz Bem: Od redakcji

4 Modlitwa

5 Jan Turnau: Teokrata? Broń Boże!

6 Krzysztof Urban: Konsultacje w Warszawie

7 Krzysztof Urban: Rok Kalwina za nami

7 pastor Mateusz Wichary: Wędrówka Pielgrzyma, czyli o kalwinizmie baptystycznym na przykładzie Johna Bunyana

10 Łukasz P. Skurczyński: O Wieczerzy Pańskiej – tak, aby byli jedno!

12 Sue Rozeboom: Dobra lektura – Kalwin o Wieczerzy Pańskiej

14 Julia Lewandowska: Wieczerza Pańska w English Reformed Church w Amsterdamie (Kościół Szkocji i Protestancki Kościół w Niderlandach)

14 Kazimierz Bem: Wieczerza Pańska w First Church of Christ UCC w New Haven (Zjednoczony Kościół Chrystusa – UCC)

15 Gwarancja i obietnica – z prof. Michaelem Hortonem rozmawia Peter Hastie

18 Wszystkiego doświadczajcie... – z bp Margot Käßmann, przewodniczącą Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech, rozmawia Piotr Kalinowski

20 Adrian Uljasz: O historii lokalnej ekumenicznie

22 Siła medytującej wspólnoty – rozmowa z o. Bede Griffithsem podczas seminarium Johna Maina w 1991 r.

24 Medytacje chrześcijańskie – z Agnieszką Kręglewską-Biernacką, Zbigniewem Skierskim i Krzysztofem Urbanem rozmawia Maja Jaszewska

27 Maja Jaszewska: W poszukiwaniu rzeczywistości idealnej

28 Jarosław Stejskał: Z pamiętnika Jarosława Niewieczerzała

29 Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Wiara na co dzień – Modlitwa jest ochroną

29 Abraham Joshua Heschel: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie – Z dala od ogromu bytu

31 ks. Semko Koroza: Kurs kaznodziejski w Pradze

32 Rafał Marcin Leszczyński: Adwentyści a Reformacja (Wśród książek)

 

Jednota 1-2/2010

 

Kup JEDNOTĘ nr 12/2010:


Informacje o prenumeracie