Drukuj

Spis treści

2 Oświadczenie

W cieniu tragedii. Synod w Żychlinie

3 ks. bp Marek Izdebski: Kazanie synodalne

4 Kazimierz Bem: Od redakcji

7 Rafał Marcin Leszczyński: Jan Łaski a początki antytrynitaryzmu. W 450. rocznicę śmierci reformatora

11 Krzysztof Dorosz: Jan Kalwin, czyli mądrość poznania

14 Katyń – z Zenonem Waldemarem Dudkiem rozmawia Maja Jaszewska

17 Jarosław Stejskał: Pamięci ks. bp. Mieczysława Cieślara

18 Kto jest dla Was autorytetem? (Wspomnienie ks. Adama Pilcha)

19 William Imes: Małe Kościoły w szerokim kontekście

20 Władysław Scholl: Wspominamy ks. Adama

21 Bede Griffiths OSB: Medytacja i nowe stworzenie w Chrystusie

22 o. William Johnston SJ: Nowy mistycyzm chrześcijański. Medytacja jako droga miłości

24 Tomasz Mincer: Apostazja po polsku

27 Martin B. Copenhaver: Powrót do przyszłości. Odnowa tradycji we współczesnym Kościele

29 Marcin Woźniak: Rodziny są potrzebne Europie!

33 Aleksandra Sękowska: Nasza przyjaciółka Bärbel Eccardt nie żyje

34 Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Wiara na co dzień – Grzech dotyczy każdego człowieka

34 Jan Kochanowski: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie – Czego chcesz od nas, Panie

35 Listy

35 Z reformowanego świata

36 Rafał Marcin Leszczyński: O Kalwinie w „Roczniku Teologicznym ChAT” (Wśród książek)

 

Jednota 3-4/2010

 

Kup JEDNOTĘ nr 34/2010:


Informacje o prenumeracie