Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

okladka 3 4 2001Moralność wirtualna i rzeczywista (CO WY NA TO?) – 2
Ks. T. Tosio: Słowo o krzyżu – 3
J. Stahl: Słowa niczym baśnie (kazanie) – 4
Ks. A. Nouis: Śmierć i co dalej? – 5
Do naszych czytelników – 8
Ks. J. Niewieczerzał: Do dalszej służby – 9
Wracamy do służby – 9

B. Stahl: W jednockim kręgu – 10
M. Kwiecień: „Jednota” między dawnymi i młodszymi laty – 12
B. Stahl: „Jednockie” potyczki– 15
K. Karski: Moja przygoda z „Jednotą” – 17
H. Bortnowska: Ekumenizm jest też czymś polskim – 18
LISTY – 18
D. Lukas: Polskość po ewangelicku. O publicystyce Pawła Hulki-Laskowskiego na łamach „Jednoty” w latach 1926-1937 – 19
J. T. Maciuszko: Kilka zdań o braciach czeskich i irenizmie religijnym w XVI-wiecznej Polsce (z pożytkiem dla współczesności) – 22
U. Augustyniak: Stosunki międzywyznaniowe w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle akt synodów Jednoty Litewskiej z XVII wieku – 24
K. Bem: Kielmy na Żmudzi. Dzieje zboru i pewnej rodziny – 27
K. Lindenberg: Prawdziwa Jednota. Opowieść o Annie Czarnockiej Waszczuk, wilniance (Polskie losy) – 31
Ewangelicy o „Jednocie” – 34
W. Mlicka: Pełnia życia (Wśród  książek) – 37
Jom ha Szoa – 38
Ks. J. St. Pasierb: Zakirchale – 39
K. Lindenberg: Czas szczególnie błogosławiony. Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Warszawie – 40
M. Ziemkowski: „Wspólnota w posłannictwie” – 42
Pożegnanie pani Emilii Komiczowej – 47