Drukuj

okladka 2 20101Porządek natury (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Trudne napomnienia (kazanie) – 3
Drogowskaz naszego życia (modlitwa) – 4
Żyć nadzieją Bożych obietnic. Rozmowa z Iet Bleeker, holenderską misjonarką w Izraelu – 5
K. Skuza: Libanu portret powojenny – 8
Post scriptum10
K. Lindenberg: Polskie chrześcijanki dla Europy11
D. Niewieczerzał: Nasze myślenie o Unii Europejskiej13
M. Werner: „Śpieszmy się kochać ludzi”. Z życia Diakonii – 14

S. Piwko: Nowa biografia Jana Kalwina (Wśród książek) – 16
„Jednota” o Kalwinie (75 lat „Jednoty”) – 18
Ks. G. Ignatowski: Dzień Judaizmu po raz czwarty18
W. Mlicka: ...wy, którzy mówicie – Myślane nocą – 20
Wyświęcenie nowego biskupa Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP – 23
Johannes Rau i Biblia (Z prasy) – 24