Drukuj

okladka 1 2001Kilka uwag o tolerancji i kulturze (Co Wy na to?) – 2
Dorota Niewieczerzał: Miłość do Prawa Bożego (kazanie) – 3
Modlitwa u progu nowego tysiąclecia – 4
QUO VADIS EKUMENIO? – 5
Ks. Tadeusz Konik: Odnowa po staremu – 5
Andrzej Seweryn: Jaki wpływ może mieć Deklaracja „Dominus Iesus” na dalszy rozwój ekumenizmu? – 8
Adam Aduszkiewicz: Deklaracja „Dominus Iesus” – komu to było potrzebne? – 8

Reakcje zagraniczne na temat Deklaracji „Dominus Iesus” – 10
Marcin Ziemkowski: Kościoły (nadal) siostrzane? – 11
Ks. Alfons Skowronek: „Dominus Iesus” – restauracja rzymskiego centralizmu? – 12
Ks. Andrzej Luter: Nie zaćmiewać Chrystusa – 15
„Jednota” o ekumenii – wybór (75 lat „Jednoty”) – 17
Ks. Wacław Hryniewicz: Nowy znak nadziei – 18
Wanda Mlicka: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię – (Myślane nocą) – 20
Joanna Pospiszył: Co zrobimy z nowym milenium? (Listy) – 21
Dobre wróżby z „Zeszytów Szkolnych” - Z PRASY (Z prasy) – 24