Drukuj

Środek antysceptyczny (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Dietler: Upadek Jerycha (kazanie) – 3
DZIŚ  I JUTRO KOŚCIOŁA EWANGELICKO-REFORMOWANEGO W POLSCE
K. Lindenberg: Nadzieje nie w pełni spełnione. Synod  2000 – 4
Ks.  bp Z. Tranda: Kościół reformowany i reformacji potrzebujący – 8
Młodzież o Kościele – 11
A. McGrath: Kalwin a powołanie chrześcijańskie – 12

„Nie ma chrześcijaństwa bez wspólnoty”. Hrabia Mikołaj Ludwik von Zinzendorf (1700-1760) – 16
Tolerancja jako zasada życia. Rozmowa z Ritą Süssmuth, posłanką do Bundestagu, laureatką polskiej nagrody „Tolerancja” – 18
Listy – 19
Myślane nocą – 20
Potęga radia (Z prasy) – 24