Drukuj

Kurczliwa pamięć (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Kuczma: Gdzie jest skarb twój – tam będzie serce twoje (kazanie) – 3
Wielki jest Pan... (modlitwa) – 4
Nieznana twarz Reformacji. Katarzyna Zell – 5
A. Szarek: Katarzyna von Bora. Żona ks. dr. Marcina Lutra (1499-1552) – 9
D. Niewieczerzał: Kłopoty z tożsamością – 12

J. J. Mizgała: Wisła jak Ur – 13
Co słychać w Światowym Aliansie Kościołów Reformowanych? – 14
W. Mlicka: Myślane nocą – 16
K. Lindenberg: Kristus život naš (Wśród książek) – 17
J. Balazo: Kościół zżyty z ludźmi. Świadectwo o duchownym z Timoru Wschodniego – 18
„Czy mogę pożyczyć twoje ręce?” – 20