Drukuj

Navigare necesse est (Co Wy na to?) – 2
Ks. Lech Tranda: Cena wyboru (kazanie) – 3
Psalm 116 według Biblii brzeskiej (modlitwa) – 4
Witold Bender: Jan Łaski (1499-1560). Humanista i reformator – 5
Kalendarium życia Jana Łaskiego – 7
Karol Karski: Działalność reformatorska Jana Łaskiego – 10

Adam Aduszkiewicz: Wyznanie frankfurckie – spojrzenie w przyszłość – 14
Wyznanie wiary gminy cudzoziemskiej we Frankfurcie16
Karol Karski: Ekumenizm Jana Łaskiego – 21
Ks. Roman Mazierski: Nauka Jana Łaskiego o Wieczerzy Pańskiej – 25
Wyznanie Jana Łaskiego o naszej z Chrystusem Panem komunii i o ciele Jego w Jego Wieczerzy do ministrów kościołów Fryzji Wschodniej28
Wanda Mlicka: Myślane nocą – 30