Drukuj

Metoda faktów dokonanych (Co Wy na to?) – 2
D. Niewieczerzał: Dotknięcie Boga (kazanie) – 3
Antoine Nouis: Biblia, księga historii – 5
Słowo na Ekumeniczne Dni Biblii. Fragmenty – 8
Prorok Eliasz i jego uczeń – 9
Zdążyć na Trzecie Milenium – 10
D. Niewieczerzał: Szanuj bliźniego swego... – 12

Oświadczenie Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP w sprawie uchodźców z Kosowa – 13
Christopher B. Kaiser: Czym jest Kościół z perspektywy ewangelicyzmu reformowanego? – 14
Adam Aduszkiewicz: Religia w czasach zamętu (Wśród książek) – 21
W. Mlicka: Myślane nocą – 23
Jérôme Cottin: Pocieszyciel braci (Bonhoeffer na nowo odkrywany) – 24
Czułe dotknięcie Boga. Światowy Dzień Modlitwy 1999 – 25
Zjazd młodzieży ewangelicko-reformowanej. Opowieść organizatora i anonimowego uczestnika – 26
Wspólnota kulturowego krajobrazu (Z prasy) – 32