Drukuj

Na dno! (Co Wy na to?) – 2
VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW, HARARE 1998
E. Santana: Kazanie inauguracyjne (kazanie) – 3
K. Lindenberg: Bilans półwiecza – 5
Z. Kameeta: Być Kościołem Bożym we współczesnej Afryce. Perspektywa ekumeniczna – 9
S. Kobia: Ku teologii rekonstrukcji – 12
K. Lindenberg: Przebudzona siła. Festiwal Dekady Solidarności Kościołów z Kobietami – 13

W. Tasak: Śladem apostołów. W setną rocznicę śmierci Gotfryda Fryderyka Alfa (1831-1898) – 15
Początki baptyzmu w zaborze rosyjskim w świetle dokumentów – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
P. Kuciński: Wizyta w Bremie-Blumenthal – 19
Z prasy – 24