Drukuj

Złudzenia wolności (Co Wy na to?) – 2
Kazanie Jana Kalwina na sobotę 21 sierpnia 1556 r. – 3
D. Niewieczerzał: Nie należymy do siebie. 23. Zgromadzenie Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych w Debreczynie – 7
Deklaracja debreczyńska – 9
J. Świderski: Spotkania ewangelików – ludzi nauki, kultury i biznesu. IV Forum Inteligencji Ewangelickiej na tle poprzednich – 10
M. Kwiecień: Dwa opale z Bożej kolekcji: Matka Teresa i Amy Carmichael – 12

Ks. M. Hintz: Wokół etyki protestanckiej. Początki po stronie reformowanej – 16
Nasz cytat – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 19
Ks. L. Tranda: Weekend na Zakarpaciu – 20